Faculty and Staff

Senior Lecturers


Advanced Computational Techniques in Process Design Group

Zespół Zaawansowanych Metod Obliczeniowych w Projektowaniu Procesów

Applications of Optimisation and Artificial Intelligence Group

Zespół Zastosowań Optymalizacji i Sztucznej Inteligencji

Parallel and Distributed Computing Group

Zespół Obliczeń Równoległych i Rozproszonych

Virtual Manufacturing Group

Zespół Wirtualnego Wytwarzania