Faculty and Staff

Advanced Computational Techniques in Process Design

Zaawansowanych Metod Obliczeniowych w Projektowaniu Procesów

Identification and Numerical Computations

Identyfikacji i Metod Numerycznych

Modelling and Design of Materials

Modelowania i Projektowania Materiałów