Faculty and Staff

Advanced Computational Techniques in Process Design

Zaawansowanych Metod Obliczeniowych w Projektowaniu Procesów

Applications of Optimisation and Artificial Intelligence

Zastosowań Optymalizacji i Sztucznej Inteligencji