dr hab. inż. Krzysztof Regulski

krzysztof-regulski

Contact

regulski@agh.edu.pl
+48 12 617 41 31
B5-408
link

Research

link
Krzysztof_Regulski
D-9860-2013

Finished projects

 

2020-2024 CMC Sp. z o.o. w Zawierciu - projekt POIR.01.01.01-00-0996/19: „Opracowanie innowacyjnego hybrydowego systemu cyber-fizycznego, umożliwiającego zintegrowane zarządzanie technologią stalowniczą wraz z transportem ciekłego metalu w stalowni ŁPE–PK–COS dla sekwencyjnego układu wytopów, w aspektach optymalizacji temperatury ciekłej stali w kadzi pośredniej COS, celem poprawy jakości wlewków ciągłych” ― wykonawca odpowiedzialny za uczenie maszynowe i analizę danych, zarządzanie technologicznym know-how procesu produkcyjnego w połączeniu z optymalizacją planowania produkcji i kontrolą temperatury ciekłej stali na każdym etapie procesu w układzie Łukowy Piec Elektryczny – Piec Kadziowy – Ciągłe Odlewanie Stali. 
2020-2023 Stalprodukt S.A. + AGH w Krakowie - POIR.01.02.00-00-0091/19: „Opracowanie systemu badań nieniszczących realizowanych w sposób ciągły wraz z opracowaniem oprogramowania sterującego pracą zgrzewarki liniowej w oparciu o analizę parametrów mechanicznych zgrzewu liniowego” ― wykonawca odpowiedzialny za uczenie maszynowe i analizę danych oraz procedury numeryczne umożliwiające analizę stabilności procesu produkcyjnego oraz predykcję własności produktu.
2020-2023 Diagnostyka Sp. z o.o. - wykonawca w projekcie POIR.01.01.01-00-1259/20:  „System automatycznej predykcji badań laboratoryjnych oraz optymalizacji kontroli jakości i obciążenia pracy analizatorów działający w oparciu o machine learning” ― podwykonawstwo w zadaniach nt. uczenia maszynowego i analizy danych oraz predykcję liczby badań laboratoryjnych oraz optymalizacji kontroli jakości i obciążenia pracy analizatorów.
2019-2022 AGH, Katedra Technologii Paliw, projekt LIDER/33/0183/L-10/18/NCBR/19 : „Prognozowanie dystrybucji Hg i As w procesie spalania węgli kamiennych i brunatnych w kotłach pyłowych i oczyszczania spalin z wykorzystaniem modeli regresyjnych i sieci neuronowych” ― zadanie: Opracowanie modeli regresyjnego i sztucznych sieci neuronowych dla danych z elektrowni, kierownik ―- dr inż. Marta Marczak 
2020-2021 AGH, CeL, projekt POWR.03.05.00-00-Z307/17-00: wykonawca w zadaniu: Opracowanie i implementacja systemu zależności treści e-podręczników w serwisie \"Open AGH e-podręczniki”
2018-2020 Kuźnia Jawor S.A., projekt: POIR.01.01.02-00-0064/15-00, pt.: „Wykonanie innowacyjnej, półautomatycznej instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego” ― wykonawca zadania pt.: „Zaprojektowanie i zaimplementowanie systemu ekspertowego wraz z właściwymi ontologiami i przyjaznym interfejsem graficznym”
2015-2018 AGH, KISIM, projekt: 2014/15/B/ST8/00187,  pt.: „Zastosowanie systemów opartych o wiedzę do kontrolowania niepewności w optymalizacji procesów przetwórstwa metali” ― wykonawca zadania: Opracowanie modeli adaptacji algorytmów tworzenia reguł w oparciu o tablice decyzyjne doboru modeli numerycznych.
2016-2017 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, wykonawca w projekcie KNOW: The system for integration of heterogeneous data sources in the domain of Obstructive Sleep Apnea, zadania z zakresu analizy i eksploracji danych.
2014-2016 Instytut Odlewnictwa ― wykonawca w projekcie NCBiR: LIDER/028/593/L-4/12/NCBR/2013, pt. „System informacyjno-decyzyjny wspomagający produkcję żeliwa ADI” - zadania z zakresu tworzenia semantycznych modeli baz wiedzy oraz eksploracji danych.
2011-2015 Instytut Odlewnictwa ― główny wykonawca w międzynarodowym projekcie Nr. 820/N-Czechy/2010/0  we współpracy z Katedrą Automatizace a Počitačové Techniki v Metalurgii  - VYSOKA  ŠKOLA  BÁŇSKÁ , pt. „Opracowanie rozwiązań w zakresie konceptualizacji i udostępnienie komponentów wiedzy o technologiach odlewniczych, w kontekście innowacji i doskonalenia procesów produkcyjnych”.
2014 AGH, KISIM, wykonawca zadania pt.: „Opracowanie prototypowej ontologii modeli wieloskalowych” w projekcie badawczym NCN 2011/01/D/ST8/04984 Opracowanie metodyki zwinnego modelowania wieloskalowego.
2011-2014 AGH, KISIM, wykonawca zadania w projekcie badawczym 7924/B/T02/2011/40 Hybrydowy system wspomagania decyzji w zakresie doboru parametrów technologicznych wytwarzania elementów maszyn z żeliwa sferoidalnego w celu poprawy ich własności użytkowych.
2010 AGH, KISIM, wykonawca zadania: „Uproszczona procedura modelowania relaksacji naprężeń oparta o system regułowy” w projekcie NCBiR pt.: SPAW nr ZPB/33/63903/IT2/10.
2010 Instytut Odlewnictwa, wykonawca zadania w projekcie badawczym N507039 32/1099 ― „Opracowanie modeli matematycznych w oparciu o wyniki badań eksperymentalnych z wykorzystaniem metod heurystycznych i logiki rozmytej oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych” 
2005-2008 Instytut Odlewnictwa, projekt: PBZ – KBN – 114/T08/2004: Systemy ekspertowe w nowoczesnych tworzywach i procesach technologicznych w odlewnictwie  – wykonawca zadania dot. budowy i rozwoju multimedialnej bazy wiedzy dla systemu ekspertowego Castexpert (INFOCAST); Implementacji interfejsu graficznego dla systemu Castexpert, testowania; Budowy modeli regułowych reprezentujących relacje: struktura – właściwości wyrobów;

For Students

Office hours

czwartki godz. 9.00 po umówieniu mailowym

Lectures

Engineer thesis

Brak wolnych miejsc.

Master thesis

Brak wolnych miejsc.