dr hab. inż. Krzysztof Regulski

krzysztof-regulski

Contact

regulski@agh.edu.pl
+48 12 617 41 31
B5, room 408
link

Research

link
Krzysztof_Regulski
D-9860-2013

Ongoing projects

2020-2023 Tytuł projektu: Opracowanie systemu badań nieniszczących realizowanych w sposób ciągły wraz z opracowaniem oprogramowania sterującego pracą zgrzewarki liniowej w oparciu o analizę parametrów mechanicznych zgrzewu liniowego

Numer projektu: POIR.01.02.00-00-0091/19

Organ: POIR

Instytucja realizująca: Stalprodukt S.A. + AGH w Krakowie

rola w projekcie:  wykonawca w ramach zespołu (personel B+R) odpowiedzialny za uczenie maszynowe i analizę danych

główne efekty projektu:  Efektem niniejszego projektu będzie hybrydowy system badań działający w oparciu o sensory monitorujące pracę urządzeń oraz procedury numeryczne umożliwiające analizę stabilności procesu produkcyjnego oraz predykcję własności produktu.

2020-2024 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego hybrydowego systemu cyber-fizycznego, umożliwiającego zintegrowane zarządzanie technologią stalowniczą wraz z transportem ciekłego metalu w stalowni ŁPE–PK–COS dla sekwencyjnego układu wytopów, w aspektach optymalizacji temperatury ciekłej stali w kadzi pośredniej COS, celem poprawy jakości wlewków ciągłych

Numer projektu:POIR.01.01.01-00-0996/19

Organ: POIR

Instytucja realizująca: CMC Sp. z o.o. w Zawierciu

rola w projekcie:  wykonawca w ramach zespołu (personel B+R) odpowiedzialny za uczenie maszynowe i analizę danych

główne efekty projektu:  opracowanie hybrydowego systemu informatycznego do optymalizacji i modelowania procesu produkcji dzięki pełnej kontroli temperatury ciekłej stali, w tym temperatury przegrzania; zarządzanie technologicznym know-how procesu produkcyjnego oraz monitoring jakości produktu, w połączeniu z optymalizacją planowania produkcji i kontrolą temperatury ciekłej stali na każdym etapie procesu w układzie Łukowy Piec Elektryczny – Piec Kadziowy – Ciągłe Odlewanie Stali.

 

Finished projects

2018-2020 Kuźnia Jawor S.A. ― wykonawca zadania pt.: „Zaprojektowanie i zaimplementowanie systemu ekspertowego wraz z właściwymi ontologiami i przyjaznym interfejsem graficznym” w projekcie POIR.01.01.02-00-0064/15-00, pt.: „Wykonanie innowacyjnej, półautomatycznej instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego. ”
2015- 2018 AGH, KISIM, wykonawca w projekcie 2014/15/B/ST8/00187,  pt.: \\\"Zastosowanie systemów opartych o wiedzę do kontrolowania niepewności w optymalizacji procesów przetwórstwa metali\\\", Tematy: Opracowanie modeli adaptacji algorytmów tworzenia reguł w oparciu o tablice decyzyjne doboru modeli numerycznych;
2016- 2017 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, wykonawca w projekcie KNOW: The system for integration of heterogeneous data sources in the domain of Obstructive Sleep Apnea, zadania z zakresu analizy i eksloracji danych.
2014- 2016 Instytut Odlewnictwa – wykonawca w projekcie NCBiR: LIDER/028/593/L-4/12/NCBR/2013, pt. „System informacyjno-decyzyjny wspomagający produkcję żeliwa ADI” - zadania z zakresu tworzenia semantycznych modeli baz wiedzy oraz eksploracji danych.
2011-  2015 Instytut Odlewnictwa – główny wykonawca w międzynarodowym projekcie Nr. 820/N-Czechy/2010/0  we współpracy z Katedrą Automatizace a Počitačové Techniki v Metalurgii  - VYSOKA  ŠKOLA  BÁŇSKÁ , pt. „Opracowanie rozwiązań w zakresie konceptualizacji i udostępnienie komponentów wiedzy o technologiach odlewniczych, w kontekście innowacji i doskonalenia procesów produkcyjnych”.
2014 AGH, KISIM, wykonawca zadania pt.: \\\"Opracowanie prototypowej ontologii modeli wieloskalowych\\\" w projekcie badawczym NCN 2011/01/D/ST8/04984 Opracowanie metodyki \\\"zwinnego\\\" modelowania wieloskalowego.
2011-  2014 AGH, KISIM, wykonawca zadania w projekcie badawczym 7924/B/T02/2011/40 Hybrydowy system wspomagania decyzji w zakresie doboru parametrów technologicznych wytwarzania elementów maszyn z żeliwa sferoidalnego w celu poprawy ich własności użytkowych.
2011 AGH, KISIM, wykonawca zadania: „Uproszczona procedura modelowania relaksacji naprężeń

oparta o system regułowy” w projekcie NCBiR pt.: SPAW nr ZPB/33/63903/IT2/10 - 2010-06-01. (AGH, WIMIIP, KISIM)

2005-2008 Systemy ekspertowe w nowoczesnych tworzywach i procesach technologicznych w odlewnictwie PBZ – KBN – 114/T08/2004 – wykonawca zadania, Instytut Odlewnictwa, 2004-2008. Prace dotyczyły: budowy i rozwoju multimedialnej bazy wiedzy dla systemu ekspertowego Castexpert (INFOCAST); Implementacji interfejsu graficznego dla systemu Castexpert, testowania; Budowy modeli regułowych reprezentujących relacje: struktura – właściwości wyrobów;
2010 Zadanie: „Opracowanie modeli matematycznych w oparciu o wyniki badań eksperymentalnych z wykorzystaniem metod heurystycznych i logiki rozmytej oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych” w projekcie N507039 32/1099 (Instytut Odlewnictwa)

For Students

Office hours

czwartki godz. 11.30, zachęcam do korzystania z TEAMS'a lub maila

Lectures

Engineer thesis

Brak wolnych miejsc.

Master thesis

Brak wolnych miejsc.