dr hab. inż. Zbigniew Mitura

zbigniew-mitura

Contact

mitura@metal.agh.edu.pl
+48 12 617 23 82
B5-604
link

Research

link
Zbigniew_Mitura
S-4916-2016

Ongoing projects

Aktualnie dr hab. inż. Zbigniew Mitura prowadzi prace badawcze we współpracy z Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN). Dotyczą one różnych zagadnień komputerowego modelowania (m.in. także z wykorzystaniem chmur obliczeniowych) wzrostu dwuwymiarowych nanostruktur. Przykładowe wyniki są pokazane w publikacji: Ł. Kokosza, J. Pawlak, Z. Mitura, M. Przybylski - Simplified Determination of RHEED Patterns and Its Explanation Shown with the Use of 3D Computer Graphics, Materials 14 (2021) 3056, https://www.mdpi.com/1996-1944/14/11/3056. W szerszym ujęciu współpraca Zbigniewa Mitury z badaczami z ACMIN dotyczy badań nad własnościami nowych struktur magnetycznych (w ramach tzw. spintroniki) mających w zamierzeniu jeszcze bardziej udoskonalić obecny system pamięci komputerów.

Zbigniew Mitura od roku 2010 jest członkiem amerykańskiego towarzystwa informatycznego Association for Computing Machinery - ACM (formalnie ma tam status „professional member”). W ramach tej organizacji należy on także do grupy SIGMOD, która zajmuje się problematyką baz danych oraz analiz danych.

Finished projects

Zbigniew Mitura ukończył fizykę techniczną (w czasie studiów zdobywał wiedzę związaną ze światłowodami) i zajmuje się symulacjami komputerowymi. Duża część jego aktywności związana była z prowadzeniem badań dotyczących tzw. krystalografii powierzchni. W badaniach tego typu ważne jest stosowanie m.in. metod grafiki komputerowej (celem odpowiedniego przedstawiania analizowanych struktur).

W przeszłości Zbigniew Mitura był m.in. wykonawcą grantu „Statistical modelling of electron diffraction from growing surfaces” (tłum. Statystyczne modelowanie dyfrakcji elektronowej dla wzrastających powierzchni), przyznanego przez instytucję Leverhulme Trust (Wielka Brytania). Dr hab. inż. Zbigniew Mitura prowadził badania w ramach tego grantu podczas trzyletniego pobytu naukowego na Wydziale Materiałów Uniwersytetu Oxfordzkiego w latach 1996-1999.

For Students

Office hours

czwartek: 17.00-18.30 on-line MS TEAMS (po wcześniejszym kontakcie poprzez e-mail)

Lectures

Engineer thesis

Opracowanie witryny internetowej sklepu z wyrobami metalowymi, zrealizowane przy użyciu zaawansowanych narzędzi programistycznych / Słowa kluczowe: PHP, Python, MySQL, PostgreSQL, MongoDB  / Uwaga: aktualnie ten typ tematów jest niedostępny

Master thesis

Wykorzystanie chmur obliczeniowych do rozwiązywania problemów dotyczących dyfrakcji / Słowa kluczowe: Oracle Cloud, Oracle Autonomous Database, dyfrakcja rentgenowska, dyfrakcja elektronowa /
Symulacje obrazów dyfrakcyjnych typu RHEED z użyciem pakietów grafiki komputerowej / Słowa kluczowe: graficzny interfejs użytkownika,  C++, JAVA, inżynieria powierzchni, PLD (pulsed laser deposition) /