Habilitation and doctoral thesis

Dorota Wilk-Kołodziejczyk
Supporting the material-technological conversion process of casting alloys
Reviewers: Tadeusz Pacyniak, Adam Stawowy, Adam Bydałek, Rafał Scherer

AGH – UST Kraków
date: July 2020

Monika Pernach
Numerical models of evolution of steel microstructure supporting the design of heat treatment processes of high strength sheet steel and pearlitic rails
Reviewers: Eugeniusz Hadasik, Józef Paduch, Bartłomiej Wierzba

AGH – UST Kraków
date: March 2020

Piotr Macioł
Controlling of a structure of a multiscale model with knowledge-based systems
Reviewers: Zbigniew Pater, Józef Paduch, Sławomir Golak

AGH – UST Kraków
date: February 2020

Barbara Mrzygłód
Formalization of technological knowledge for expert systems in the field of metallurgy
Reviewers: Marcin Perzyk, Roman Kuziak, Zenon Ignaszak

AGH – UST Kraków
date: September 2019

Krzysztof Regulski
Discovering, integrating and codifying knowledge on the production and processing of metals in the aspect of the Industry 4.0 concept
Reviewers: Tadeusz Wieczorek, Zbigniew Gronostajski, Józef Paduch

AGH – UST Kraków
date: September 2019

Marcin Hojny
The physico-mathematical modelling of high-temperature steel processing in the aspect of aiding in engineering new technologies
Reviewers: Andrzej Gontarz, Edward Lisowski, Hanna Wisniewska-Weinert

AGH – UST Kraków
date: October 2018

Zbigniew Mitura
Analysis of the growth of gallium arsenide and germanium layers with RHEED
Reviewers: Józef Lelątko, Jerzy Morgiel, Tomasz Stobiecki

AGH – UST Kraków
date: January 2017

Łukasz Rauch
Methodology of multiscale modelling with application of heterogeneous hardware architectures

Reviewers: Leszek Kotulski, Wacław Kuś, Krzysztof Wiśniewski
IPPT PAN Warsaw
date: September 2016

Magdalena Kopernik
Physical and mathematical modeling of materials’ phenomena for mechanical part of ventricular assist device with increased biocompatibility

Reviewers: Mirosława El Fray, Romuald Będziński, Jan Marciniak
AGH – UST Kraków
date: April 2016

Danuta Szeliga
Identification problems in metal forming : a comprehensive study
Reviewers: Wacław Kuś, Zbigniew Malinowski, Sebastian Mróz, Zbigniew Pater

AGH – UST Kraków
date: 2013

Łukasz Madej
Development of the modelling strategy for the strain localization simulation based on the digital material representation
Reviewers: Witold Cecot, Andrzej Lis, Janusz Majta, Zbigniew Pater

AGH – UST Kraków
date: 2011

Mirosław Głowacki
Thermal-Mechanical-Microstryctural Model of Shape Rolling
Reviewers: Jerzy Gronostajski, Andrzej Kocańda, Andrzej Nowakowski

AGH – UST Kraków
date: 2001

Jan Kusiak
Zastosowanie technik optymalizacyjnych w symulacji procesów plastycznej przeróbki metali
Reviewers
:
AGH – UST Kraków
date: 1996

Michał Krzyżanowski
Surface Hardening of Iron Alloys using Arc Plasma Heating,
Reviewers: Tadeusz Burakowski, Leopold Jeziorski, Jerzy Pacyna
AGH – UST Kraków
date: 1996

Daniel Bachniak
Isogeometric analysis and optimization algorithms applied to design multi-stage steel heat treatment processes during controlled cooling
Supervisor: Danuta Szeliga
Reviewers: Tadeusz Burczyński, Witold Cecot, Barbara Strug
Date: July 2021

 

Przemysław Marynowski
Modeling of the kinetics of carbonitrides precipitation process in HSLA steels using Cellular Automata method
Supervisor: Henryk Adrian
Reviewers: Emilia Wołowiec-Korecka, Adam Kulawik
Date: February 2021

 

Krzysztof Bzowski
Application of statistical representation of the microstructure to modeling of phase transformations in DP steels by solution of the diffusion equation

Supervisor: Łukasz Rauch

Reviewers: Jerzy Rojek, Wacław Kuś
Date: September 2019

 

Mateusz Sitko
Development of computationally efficient cellular automata model for recrystallization

Supervisor: Łukasz Madej

Reviewers: Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Wacław Kuś
Date: June 2019

 

Szczepan Witek
Physical and mathematical modeling of thermo-mechanical processes and phase transformation in strip during cooling in coils
Supervisor: Andrij Milenin

Second supervisor: Piotr Kustra
Reviewers: Jerzy Rojek, Bartosz Koczurkiewicz
Date: March 2019

 

Izabela Olejarczyk-Wożeńska
Modelling of phase transformations occurring during isothermal heat treatment of ductile iron

Supervisor: Mirosław Głowacki

Second supervisor: Barbara Mrzygłód
Reviewers: Zdzisław Ławrynowicz, Grzegorz Gumienny
Date: December 2018

 

Kazimierz Michalik
Management of distributed meshes in parallel adaptive finite element simulations

Supervisor: Krzysztof Banaś

Reviewers: Jacek Kitowski, Roman Wyrzykowski
Date: April 2018

 

Joanna Szyndler
Analysis of the incremental forming process based on multiscale modelling approach

Supervisor: Łukasz Madej

Reviewers: Eugeniusz Hadasik, Zbigniew Gronostajski
Date: May 2017

 

Paweł Wojnarowski
Wpływ wstępnego ustawienia endoprotezy stawu na zużycie wkładki polietylenowej
Supervisor: Jacek Rońda

Reviewers: Tomasz Lekszycki, Józef Kozak
Date: June 2015

 

Konrad Perzyński
Hybrid RCAFE model for fracture modelling in multi–phase materials
Supervisor: Łukasz Madej

Reviewers: Witold Cecot, Zbigniew Malinowski
Date: March 2015

 

Łukasz Sztangret
Reduction of computational costs of the metallurgical processes optimization
Supervisor: Jan Kusiak
Reviewers: Wacław Kuś, Mirosław Głowacki
Date: May 2014

 

Dorota Byrska-Wójcik
The development of the numerical model of the cold drawing process of wires from magnesium alloys with considering the fracure in the micro-scale

Supervisor: Andrij Milenin

Reviewers: Roman Kuziak, Łukasz Madej
Date: April 2014

 

Agnieszka Godula
Zastosowanie metod probabilistycznych w przewidywaniu pęknięć w procesach odkształcania metali
Supervisor: Bogdan Pawłowski

Reviewers: Jan Sińczak, Marcin Perzyk
Date: March 2014

 

Szymon Lechwar
Opracowanie wizyjnego klasyfikatora wad powierzchni związanych z występowaniem zgorzeliny w procesie walcowania blach na gorąco
Supervisor: Maciej Pietrzyk
Second supervisor: Łukasz Rauch
Reviewers: Marcin Perzyk, Tadeusz Wieczorek
Date: March 2014

 

Andrzej Opaliński
Wielowymiarowe charakterystyki profili osobowych społeczeństw wirtualnych
Supervisor: Krzysztof Cetnarowicz
Reviewers: Grzegorz Dobrowolski, Marian Wysocki
Date: February 2014

 

Mariusz Skóra
Optimisation of a joint forming process for obtaining required usable properties
Supervisor: Maciej Pietrzyk
Reviewers: Andrij Milenin, Andrzej Gontarz
Date: October 2013

Piotr Pawliczek
Metody poprawiania efektywności algorytmu skalowania wielowymiarowego w kontekście wizualizacji dużych zbiorów danych 
Supervisor: Witold Dzwinel
Reviewers: Bogdan Kwolek, Krzysztof Boryczko
Date: October 2012

Lechosław Trębacz
Identyfikacja kryteriów pękania plastycznego w oparciu o wyniki badań doświadczalnych
Supervisor: Maciej Pietrzyk
Reviewers: Zbigniew Malinowski, Franciszek Grosman
Date: March 2012

Piotr Kustra
FEM modeling of wire drawing process of low plasticity magnesium alloys for surgical applications
Supervisor: Andrij Milenin
Reviewers: Janusz Majta, Jerzy Rojek
Date: September 2011

Tomasz Rec
Numeryczne modelowanie zjawiska segregacji i pękania wlewka w końcowym etapie ciągłego odlewania stali
Supervisor: Andrij Milenin
Reviewers: Zbigniew Malinowski, Roman Kuziak
Date: June 2011

Anna Romanowska-Pawliczek
Rekonstrukcja 3D Komórek Glejowych Mózgu 
Supervisor: Ryszard Tadeusiewicz
Reviewers: Dariusz Adamek, Robert Cierniak, Tadeusz Szuba
Date: January 2011

Krzysztof Regulski
Improvement of the production processes of cast-steel castings by organizing the information flow and integration of knowledge
Supervisor: Stanisława Kluska-Nawarecka
Reviewers: Jan Kusiak, Zbigniew Górny
Date: January 2011

Tomasz Dębiński
Zastosowanie obliczeń równoległych do zwiększenia efektywności komputerowego modelowania procesu walcowania stali w stanie półciekłym
Supervisor: Mirosław Głowacki
Reviewers: Krzysztof Banaś, Edward Lisowski
Date: March 2010

Andrzej Stanisławczyk
Adaptive modelling of nonstationary metallurgical processes with use of the artificial intelligence methods

Supervisor: Jan Kusiak

Reviewers: Jan Falkus, Tadeusz Wieczorek
Date: October 2009

Piotr Macioł
Application of internal variable convection method for thixotropy modelling
Supervisor: Maciej Pietrzyk
Reviewers: Włodzimierz Sosnowski, Krzysztof Banaś
Date: December 2008

Magdalena Kopernik
Numerical simulation of behaviour of hard nanocoatings under loadings expected in working conditions
Supervisor: Maciej Pietrzyk
Reviewers: Bogusław Major, Franciszek Grosman
Date: June 2008

Barbara Niżnik
Multiscale numerical austenite-ferrite phase transformation model, which accounts for the influence of niobium carbonitrides precipitation
Supervisor: Maciej Pietrzyk
Reviewers: Henryk Adrian, Franciszek Grosman
Date: May 2008

Monika Pernach
Numerical solution of the diffusion equation with moving boundary applied to modeling of the austenite – ferrite phase transformation
Supervisor: Maciej Pietrzyk
Reviewers: Zbigniew Kędzierski, Norbert Sczygiol
Date: January 2008

Jerzy Gawąd
Multiscale modelling of hot formed material properties using cellular automata
Supervisor: Maciej Pietrzyk
Reviewers: Zbigniew Gronostajski, Janusz Majta
Date: December 2007

Bartłomiej Wierzba
The stress field induced diffusion
Supervisor: Maciej Pietrzyk
Reviewers: Jan Kusiński, Paweł Dłużewski
Date: May 2007

Łukasz Madej
Development of the multi-scale analysis model to simulate strain localization occurring during material processing
Supervisor: Maciej Pietrzyk
Reviewers: Zbigniew Malinowski, Tadeusz Burczyński
Date: April 2007

Łukasz Rauch
Design of new algorithms based on the particels dynamics dedicated to images and multidimensional data processing
Supervisor: Jan Kusiak
Reviewers: Wojciech Jedruch, Witold Dzwinel
Date: March 2007

Paweł Jerzy Matuszyk
Obiektowa realizacja równoległych algorytmów dla wybranych procesów przeróbki plastycznej w środowisku klasta z dzieloną pamięcią
Supervisor: Krzysztof Boryczko
Reviewers: Roman Wyrzykowski, Jacek Paweł Kitowski
Date: July 2005

Wojciech Wajda
Metal Forming Processes Modelling with Micro-shear Bands Effects Consideration
Supervisor: Maciej Pietrzyk
Reviewers: Jan Kusiak, Franciszek Grosman
Date: April 2005

Krzysztof Sołek
Numerical Simulation of Thixoforming of Aluminum and Magnesium Alloys

Supervisor: Roman Kuziak
Reviewers: Marek Hetmańczyk, Zbigniew Malinowski
Date: July 2004

Jarosław Nowak
Numerical and Physical Simulation of Microstructure Evolution in Hot Plastic Deformation Processes of Austenitic Stainless Steels
Supervisor: Maciej Pietrzyk
Reviewers: Tadeusz Bołd, Stanisław Turczyn
Date: July 2004

Bernard Kowalski
Method of interpretation of results of plane strain compression tests for evaluation of rheological parameters of materials
Supervisor: Maciej Pietrzyk
Reviewers: Mirosław Głowacki, Zbigniew Gronostajski
Date: October 2003

Krzysztof Dudek
Model of Stresses and Strain Changes during Controlled Cooling after Hot Forming
Supervisor: Maciej Pietrzyk
Reviewers: Andrzej Nowakowski, Roman Kuziak
Date: September 2003

Tomasz Kondek
Development of the constitutive law for plastic deformation of steels in two phase region
Supervisor: Maciej Pietrzyk
Reviewers: Janusz Łuksza, Antoni Piela
Date: June 2003

Jolanta Talar
Computational model supporting the operational technological decisions in cold-rolling mill
Supervisor: Jan Kusiak
Reviewers: Franciszek Grosman, Maciej Pietrzyk
Date: June 2003

Danuta Szeliga
Inverse Problem Applied to Identification of Parameters of Metal Forming Processes
Supervisor: Maciej Pietrzyk
Reviewers: Jerzy Gronostajski, Zbigniew Malinowski
Date: May 2001

Krzysztof Wilk
Optimalization of Asymmetrical Sheet and Strip Rolling by Stress and Strain Analysis
Supervisor: Maciej Pietrzyk
Reviewers: Andrzej Nowakowski, Henryk Dyja
Date: 1997

 

Barbara Głut
The Generation and Adaptation of Meshes in Modelling using Finite Element Methods

Supervisor: Jan Kusiak
Reviewers: Józef Korbel, Wojciech Mitkowski
Date: 1996