dr hab. inż. Łukasz Rauch

lukasz-rauch

Contact

lrauch@agh.edu.pl
+48 12 617 38 75
B4, room 207a
link

Research

link
ukasz_Rauch
G-4899-2013

Ongoing projects

1. 2014/15/B/ST8/00187, Application of knowledge based systems for control of uncertainty in optimization of metal forming processes, financed by National Science Centre, 2015-2018.

2. PBS3/B5/39/2015, Hybrydowa technologia wytwarzania szyn normalnotorowych o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej uwzględniająca przyszłościowe trendy w rozwoju transportu kolejowego, National Centre for Research and Development, 2015-2018

3. TECHMATSTRATEG1/348491/10/NCBR/2017, Energooszczędna technologia obróbki cieplno-plastycznej odkuwek z wykorzystaniem ciepła kucia, National Centre for Research and Development, 2018-2021

Finished projects

1. 2011/01/D/ST6/02023, Methodology of multiscale modelling with application of heterogeneous hardware architectures, financed by National Science Centre, 2011-2014.
2. RFCS VirtRoll, Virtual rolling mill, financed by Research Funds for Coal and Steel, with ArcelorMittal Poland, 2012-2016.
3. INNOLOT/I/10/NCBR/2014, Advanced techniques of manufacturing of aircraft transmission, with Pratt&Whitney, 2014-2016.
4. INNOLOT/I/7/NCBR/2013, Turbine for Turboshaft Engine Demonstrator, with Pratt&Whitney, 2013-2016.
5. PBS1/B5/21/2013, Advanced manufacturing technique of thin sheets for laser cutting, with ArcelorMittal Poland, 2012-2015.
6. PBS1/A5/0/2012, Investigation of dynamic loading of car body parts made of magnesium alloys, with Kirchhoff, 2012-2016.
7. PBS1/B6/3/2012, Manufacturing technology of monolithic crankshafts for machine construction and energy industry, with CelsaHO, 2012-2015.
8. R07 0053 10, Technological aspects of application of Advanced High Strength Steels in manufacturing of car body parts, with Kirchhoff, 2010-2013.
9. R07 0006 10, System for optimization of metal forming processes and cycles, 2010-2013.
10. R15 012 03, Multiscale modelling of materials: methodology and computer applications, 2007-2010.

For Students

Office hours

Tuesday, 8:00-10:00

Lectures

Engineer thesis

1. Opracowanie systemu rejestracji, przechowywania i analizy danych z sieci rozproszonych urządzeń vendingowych

Praca obejmuje opracowanie projektu oraz implementację systemu rejestracji, przechowywania i analizy danych rejestrowanych w rozproszonej sieci urządzeń vendingowych. Każde urządzenie dostarcza danych pomiarowych z sensorów monitorujących jego pracę oraz danych transakcyjnych, które będą rejestrowane w odpowiednio przygotowanej bazie danych. Duży zbiór danych generowany przez zbiór wielu maszyn poddany będzie analizom mającym na celu ocenę efektywności finansowej konkretnej maszyny oraz ocenę jej stanu technicznego w kontekście jej bieżącej oraz przyszłej pracy (predictive maintenance). Praca wymaga dobrania i opracowania niezbędnych narzędzi i mechanizmów informatycznych pozwalających na rejestrację w chmurze danych z rozproszonej sieci urządzeń, a także algorytmów przetwarzania i analizy danych. Preferowanym rozwiązaniem, będzie opracowanie inteligentnej bazy danych, która nie wymaga modyfikacji w przypadku dodawania nowych danych raportowanych przez urządzenia Vendingowe. Rejestracja tych danych,  ich przechowywanie, stworzenie odpowiedniej struktury umożliwiającej ich rejestrację oraz analizę.

Praca realizowana jest przy współpracy z partnerem przemysłowym, który przewiduje finansowanie dyplomanta w okresie realizacji pracy oraz, w przypadku pozytywnej realizacji ustalonych zadań, jest otwarty na dłuższą współpracę.

2. Opracowanie systemu zarządzania siecią rozproszonych urządzeń vendingowych

Praca obejmuje opracowanie założeń, wybór narzędzi informatycznych oraz implementację webowego interfejsu umożliwiającego zarządzenie siecią rozproszonych urządzeń vendingowych. Każde z urządzeń wyposażone jest w sieć czujników monitorujących jego pracę oraz dostarczających danych o bieżących stanie technicznym. Podobnie, monitorowane są dane transakcyjne maszyny. Opracowywane narzędzie sieciowe będzie umożliwiało prezentację wybranych danych surowych i estymat z bazy danych (poza zakresem niniejszej pracy) oraz zarządzenie ustawieniami maszyny, m.in. włączenie/wyłączenie poszczególnych modułów wykonawczych, zarządzenie zawartością, uprawnieniami, planowanie serwisu, ostrzeganie przed awariami, raportowanie, przesyłanie danych (video oraz prezentacje zdjęć) do wszystkich maszyn należących do jednego operatora, lub do poszczególnych maszyn jednego operatora, łączenie różnych klipów video oraz prezentacji, w pakiety, a także ustawianie czasu prezentacji poszczególnych pakietów reklamowych. Kluczowe, będzie również stworzenie funkcji systemu, odpowiedzialnej za raportowanie wyświetleń danego kontentu reklamowego. W wypadku dodawania nowych parametrów do bazy danych, raporty powinny pobierać możliwość pokazania nowego parametru automatycznie.

Praca realizowana jest przy współpracy z partnerem przemysłowym, który przewiduje finansowanie dyplomanta w okresie realizacji pracy oraz, w przypadku pozytywnej realizacji ustalonych zadań, jest otwarty na dłuższą współpracę.

3. Opracowanie serwisowej aplikacji mobilnej dla sieci rozproszonych urządzeń vendingowych

W ramach pracy powstanie aplikacja mobilna dla serwisanta maszyn vendingowych. Aplikacja połączona będzie z systemami rejestracji danych oraz zarządzania systemem (poza zakresem niniejszej pracy). Do głównych funkcjonalności aplikacji będą należały: planowanie inspekcji na podstawie danych predykcyjnych z systemu rejestracji i analizy danych, bieżąca analiza serwisowa komponentów mechanicznych wybranej (aktualnie serwisowanej) maszyny, wspomaganie procedur serwisowych z wykorzystaniem technik AR. Silnik systemu serwisowego wymagał będzie zastosowania technik optymalizacyjnych w planowaniu przeglądów i napraw przy uwzględnieniu wielu maszyn rozlokowanych w różnych punktach (planowanie czasowo-przestrzenne), w celu maksymalizacji efektywności obsługi urządzeń i minimalizacji czasów przestojów. W pracy wykorzystane zostaną techniki analizy bieżących danych operacyjnych oraz AR do wspierania serwisanta w procesie diagnostyki, konserwacji oraz napraw urządzenia.

Praca realizowana jest przy współpracy z partnerem przemysłowym, który przewiduje finansowanie dyplomanta w okresie realizacji pracy oraz, w przypadku pozytywnej realizacji ustalonych zadań, jest otwarty na dłuższą współpracę.

Master thesis

brak wolnych tematów