dr hab. Danuta Szeliga

danuta-szeliga

Contact

szeliga@agh.edu.pl
+48 12 617 41 92
B4-206
link

Research

link
Danuta_Szeliga
F-7503-2013

For Students

Office hours

Po uzgodnieniu terminu e-mailem

Lectures

Engineer thesis

Brak wolnych tematów prac inżynierskich.

Master thesis

Wykonanie rozwiązania równania ewolucji populacji dyslokacji dla zmiennych stochastycznych
Zapoznanie się z metodą zmiennych wewnętrznych i równaniem rozwoju populacji dyslokacji. Zapoznanie się z numerycznymi metodami rozwiązywania równań dla zmiennych stochastycznych. Napisanie programu. Wykonanie identyfikacji modelu i przeprowadzenie analizy wrażliwości. Wykonanie rozwiązania równania ewolucji populacji dyslokacji dla zadanych parametrów procesu.