10 May 2020

Esaform

Bardzo miło nam poinformować, iż Zarząd stowarzyszenia ESAFORM ( European Scientific Association For Material Forming – wiodące międzynarodowe stowarzyszenie naukowe skupiające środowisko naukowe z obszaru formowania zaawansowanych materiałów inżynierskich) rozstrzygnął otwarty konkurs na organizację międzynarodowej konferencji ESAFORM w roku 2023 i przyznał ten zaszczyt naszemu pracownikowi prof. dr hab. inż. Łukaszowi Madejowi:

https://www.esaform.utwente.nl/index.php/conferences/future-conferences

Ponadto, serdeczne gratulacje dla prof. dr hab. inż. Łukasza Madeja, który na walnym zebraniu członków stowarzyszenia ESAFORM został wybrany jako nowy członek 21 osobowego Zarządu (Board of Directors) na kadencję 2020-2022.  Tym samym po dwunastu latach przerwy Polska ponownie ma swojego reprezentanta w Stowarzyszeniu. 

https://www.esaform.utwente.nl/index.php/board-of-directors