7 May 2018

Tytuł doktora dla Kazimierza Michalika

Miło nam poinformować, że Rada Naukowa Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie nadała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka Kazimierzowi Michalikowi. Praca pt. „Zarządzanie rozproszoną siatką obliczeniową w równoległych symulacjach adaptacyjną metodą elementów skończonych” została przygotowana pod opieką promotora profesora Krzysztofa Banasia. Zarówno Autorowi pracy jak i Promotorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.