22 May 2017

Oferta współpracy dla doktoranta (PL)

Dr hab. inż. Zbigniew Mitura poszukuje osoby do nawiązania współpracy dotyczącej numerycznego modelowania różnych aspektów osadzania cienkich warstw (badania będą prowadzone w bliskim odniesieniu do prac eksperymentalnych z zakresu inżynierii powierzchni). Docelowo, osoba zainteresowana wspomnianą współpracą powinna podjąć studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Osoba ta powinna być studentem jednego z następujących kierunków: informatyka stosowana, fizyka techniczna, metalurgia lub inżynieria materiałowa. Powinna wykazywać szczególne zainteresowanie metodami numerycznymi, grafiką komputerową oraz być biegła w pisaniu programów komputerowych na poziomie programowania proceduralnego.

kontakt: mitura@metal.agh.edu.pl