11 May 2017

Rozpoczęcie 54. Konferencji Kół Naukowych

Konferencja kół naukowych rozpoczęta, studenci koła Creative w trakcie prezentacji otwierającej konferencję 🙂

The conference of students’ scientific societies has been started. Students from Creative group are presenting their achievements 🙂