dr inż. Konrad Perzyński

konrad-perzynski

Contact

kperzyns@agh.edu.pl
+48 12 617 50 08
B5, room 704
link

Research

link
K_Perzynski
F-8574-2012

For Students

Office hours

Tuesday, 11:30-13:00

Engineer thesis

Wpływ obliczeń równoległych na obliczenia przy różnej gęstości siatki elementów skończonych w złożonych procesach numerycznych
Słowa kluczowe: modelowanie
Ocena możliwości wykorzystania komercyjnego programu metody elementów skończonych w modelowaniu procesów druku 3D
Słowa kluczowe: modelowanie
Modelowanie zachowania się amortyzatora samochodowego z płynem magnetoreologicznym
Słowa kluczowe: modelowanie
Modelowanie zachowania się procesu nagniatania ultradźwiękowego (ciągnienie z nagniataniem, żeby zwiększyć ilość odkształceń),
Słowa kluczowe: modelowanie
Modelowanie pękania w materiałach na bazie żywicy epoksydowej
Słowa kluczowe: modelowanie
Wieloskalowe modelowanie procesów ciągnienia drutów ze stopów metali o zastosowaniach biomedycznych
Słowa kluczowe: modelowanie
Wieloskalowe modelowanie procesów kucia materiałów ze stopów metali o zastosowaniach biomedycznych
Słowa kluczowe: modelowanie

Master thesis

Plugin do programu MES – identyfikacja modeli materiałów na bazie nanoindentacji
Słowa kluczowe: programowanie