Home Katedra Pracownie/Skład Osobowy
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Szukaj
isim

Pracownie naukowo - badawcze:

Pracownia Informatyki / Computer Science Group

mglowacki prof. dr hab. inż.
MIROSŁAW GŁOWACKI
prof. nadzw. AGH
tel. 617-36-41, 617-20-92
B5 p.IV pok.412

E-mail WWW publikacje


Strona Pracowni

aadrian

tdebinski

jdurak

dr
Anna Adrian
tel. 617-29-15
B5 p.IV pok.407
dr inż. 
Tomasz Dębiński
tel. 617-41-80
B5 p.IV pok.409
dr inż.
Jarosław Durak
tel. 617-41-80
B5 p.IV pok.409
E-mail WWW publikacje
E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacje

mhojny

djedrzej

bmrzyglod

dr inż.
Marcin Hojny
tel. 617-46-37
B5 p.IV pok.406
dr inż.
Dariusz Jędrzejczyk
tel. 617-41-80
B5 p.IV pok.409
dr inż.
Barbara Mrzygłód
tel. 617-29-15
B5 p.IV pok.407
E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacjeandrzej_opalinski

no-picture

agumula


dr inż.
Andrzej Opalinski
tel. 617-46-37
B5 p.IV pok.406
dr inż.
Dorota Wilk-Kołodziejczyk
tel. 617-50-26
B5 p.VI pok.715
mgr inż.
Adrian Gumuła
tel. 617-41-80
B5 p.IV pok.409
E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacjeiolejarcz

marcin_dziekan

asmolarek

mgr inż.
Izabela Olejarczyk - Wożeńska 
tel. 617-20-92
B5 p.IV pok.412
mgr inż.
Marcin Dziekan
Doktorant
tel. 617-27-60
B5 p.VI pok.607
mgr inż.
Agnieszka Smolarek-Grzyb
Doktorantka
tel. 617-41-80


E-mail WWW publikacje

E-mail WWW publikacje
E-mail WWW publikacjedawidwozniak

mgr inż.
Dawid Woźniak
Doktorant
tel. 617-20-92

B5 p.IV pok.413

E-mail WWW publikacje
Pracownia Mechaniki Obliczeniowej / Mechanical Simulation Group

index30Prof.dr hab. inż.
ANDRZEJ MILENIN
tel. 617-38-66

B5 p.VII pok.710

E-mail WWW publikacje


Strona Pracowni

index17

index33

index29

dr
Magdalena Kopernik
tel. 617-51-26
B-5 p.VII pok.712
dr inż.
Piotr Kustra
tel. 617-38-66
B5 p.VII pok.710
dr inż.
Tomasz Rec
tel. 617-51-26
B5 p.VII pok.712
E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacje
Dorota_byrska mgzyl
mgr inż.
Dorota Byrska - Wójcik
tel. 617-38-66
B5 p.VII pok.710
mgr inż.
Michał Gzyl
Doktorant
tel. 617-51-26
B5 p.VII pok.712
E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacje

 

index30Prof.dr hab. inż.
ANDRZEJ MILENIN
tel. 617 38 66

B5 p.VII pok.710

E-mail WWW

 

dr
Magdalena Kopernik
tel.617 26 15
B5 p.VI pok.605

 

Pracownia Modelowania i Projektowania Materiałów / Modelling and Design of Materials

jrondaProf. dr hab. inż.
JACEK ROŃDA
tel. 617-41-79

B5 p.IV pok.405

E-mail WWW publikacje

 

 

pwojnarowski

mgr inż.
Paweł Wojnarowski
Doktorant
tel. 617-50-08
B5 p.VI pok.606
E-mail WWW publikacje
Pracownia Modelowania i Symulacji Procesów / Process Modelling and Simulation

index1Prof. dr hab. inż.
MACIEJ PIETRZYK

tel. 617-29-21
B4 p.II pok.206

E-mail WWW publikacje


Strona Pracowni

index11

index12

index4

dr inż.
Jerzy Gawąd
tel. 617-45-25
B5 p.VII pok.704
dr inż.
Piotr Macioł
tel. 617-45-25
B5 p.VI pok.606
dr inż.
Zbigniew Mitura
tel. 617-50-03
B5 p.VI pok.604
E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacjeindex10

index8


bzowskikrzysztof

dr inż.
Monika Pernach
tel. 617-50-26
B5 p.VI pok.715
dr
Danuta Szeliga
tel. 617-41-92
B4 p.II pok.207A
mgr inż.
Krzysztof Bzowski

tel. 617-26-15
B5 p.VI pok.605
E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacjegrzegorzsmyk

no-picture

sztangretm

mgr inż.
Grzegorz Smyk

tel. 617-27-60
B5 p.VI pok.607
mgr inż.
Aleksandra Jakubowicz 
Doktorantka 
tel. 617-27-60
B5 p.VI pok.607
mgr inż. 
Mateusz Sztangret 
Doktorant
tel. 617-26-15
B5 p.VI pok.605
E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacje

ambrozinski

Toko_Tokunaga


mgr inż.
Mateusz Ambroziński
Doktorant
tel. 617-26-15
B5 p.VI pok.605
mgr inż.
Daniel Bachniak
Doktorant
tel. 617-38-75
B5 p.VI pok.603
mgr
Toko Tokunaga
Doktorantka
tel. 617-50-26
B5 p.VI pok.715

E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacjePracownia Modelowania Wieloskalowego / Multiscale Modelling

index1dr hab. inż.
ŁUKASZ MADEJ

tel. 617-51-54
B5 p.VII pok.716

E-mail WWW publikacje


Strona Pracowni

kperzynski

rgolab

mateuszsitko

mgr inż.
Konrad Perzyński


tel. 617-50-08
B5 p.VII pok.704
mgr inż.
Rafał Gołąb 
Doktorant
tel. 617-26-15
B5 p.VI pok.605
mgr inż.
Mateusz Sitko
Doktorant
tel. 617-27-60
B5 p.VI pok.607
E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacje

joannaszyndler

mgr inż.
Joanna Szyndler
Doktorantka
tel. 617-27-60
B5 p.VI pok.607
E-mail WWW publikacje
Pracownia Obliczeń Równoległych i Rozproszonych / Parallel and Distributed Computing

index31dr hab. inż.
KRZYSZTOF BANAŚ
prof. nadzw. AGH
tel. 617-38-12

B5 p.VII pok.705

E-mail WWW publikacje


Strona Pracowni

asiwek

no-picture

jan_bielanski

dr inż. 
Aleksander Siwek 
tel. 617-41-81
B5 p.IV pok.414
dr inż.
Adam Mrozek
tel. 617-41-81
B5 p.IV pok.414
mgr inż.

Jan Bielański

tel. 617-50-07

B5 p.VI pok.711
E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacje

no-picture

kazimierz_chlon

cybulka-pawel
mgr inż.
Kazimierz Michalik
tel. 617-50-07
B5 p.VII pok.711
mgr inż.
Kazimierz Chłoń
tel. 617-50-07
B5 p.VI pok.711
mgr inż.
Paweł Cybułka
Doktorant
tel. 617-50-07
B5 p.VII pok.711
E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacje
Pracownia Zastosowań Optymalizacji i Sztucznej Inteligencji / Applications of Optimisation and Artificial Intelligence

index18 prof. dr hab. inż.
JAN KUSIAK

tel. 617-29-21
B4 p.II pok.206

E-mail WWW publikacje


Strona Pracowni

index21

kregulski

grojek

dr inż.
Łukasz Rauch
tel. 617-38-75
B5 p.VI pok.603
dr inż.
Krzysztof Regulski
tel. 617-41-31
B5 p.IV pok.408
dr inż.
Gabriel Rojek
tel. 617-41-31
B5 p.IV pok.408
E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacje
E-mail WWW publikacjesztangret

goreckigrzegosz

wilkusmarek

mgr inż.
Łukasz Sztangret

tel. 617-41-92
B4 p.II pok.207A
mgr inż.
Grzegorz Górecki


tel. 617-52-26
B5 p.VII pok.706
mgr inż.
Wilkus Marek
Doktorant

tel. 617-52-26
B5 p.VII pok.706
E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacjePracownicy dydaktyczni

krzysztof_wilk_2013.07.22

zszczepanik

dr inż
Krzysztof Wilk
Starszy Wykładowca
tel. 617-28-89
B4 p.II pok.207
dr 
Zdzisław Szczepanik
Starszy Wykładowca
tel. 617-41-81
B5 p.IV pok.413
E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacje
Pracownicy naukowi
no-picture

wieslawmadej

chandanhalder

prof. dr hab. inż.
Robert Szyndler
tel. 617-26-41
B4 p.II pok.208

dr inż.
Wiesław Madej
tel. 617-25-85
B4 p.II pok.208
mgr inż.
Chandan Halder
tel. 617-26-15
B5 p.VI pok.605
E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacje E-mail WWW publikacje
Pracownicy Naukowo-Techniczni / Techniciants

index26

abaran
inż.
Stanisław Węglarczyk
tel. 617-27-97
B4 p.II pok.101
mgr
Anna Baran
tel. (012) 617-28-89
B4 p.II pok.207
E-mail WWW publikacje
E-mail WWW publikacje

Pracownicy Administracyjni / Secretary

index27

Barbara
Krzemień-Kotula
tel. (012) 617-29-21
B4 p.II pok.206
E-mail WWW