24 May 2021

100. rocznica urodzin Profesora Olgierda Cecila Zienkiewicza

W 2021 roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Profesora Olgierda Cecila Zienkiewicza, syna Polaka i Angielki, który urodził się 18 maja 1921 r. w Caterham w Anglii. Profesor O.C. Zienkiewicz jest jednym z twórców Metody Elementów Skończonych (MES) i pionierem w zastosowaniu symulacji numerycznych w procesach formowania. Określany jest jako “główna postać XX wieku w analizie numerycznej problemów inżynierskich”. Olgierd Zienkiewicz był profesorem i dyrektorem Instytutu Metod Numerycznych w Inżynierii Uniwersytetu w Swansea oraz kierownikiem Katedry Metod Numerycznych w Inżynierii UNESCO na Universitat Politècnica de Catalunya w Barcelonie w Hiszpanii. W swojej długiej karierze był wielkim inżynierem w zakresie budowy projektów hydroelektrycznych, autorem wielu książek, podręczników i publikacji naukowych, popularyzatorem MES w rozmaitych dziedzinach nauki.  W 1982 roku Profesor O.C. Zienkiewicz zapoczątkował cykl konferencji Numerical Methods for Industrial Forming Processes (NUMIFORM). W 2022 r. przypada 40-lecie konferencji NUMIFORM, które będziemy obchodzić przy okazji NUMIFORM 2023 (pierwotnie planowanej na 2022 r., przesuniętej na 2023 r. z powodu COVID-19). Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 25-29 czerwca 2023 roku na AGH i będzie poświęcona Profesorowi O.C. Zienkiewiczowi.