9 March 2022

II. miejsce pracy doktorskiej Daniela Bachniaka w konkursie ECCOMAS

Praca doktorska dra inż. Daniela Bachniaka pt. “Analiza Izogeometryczna oraz algorytmy optymalizacji w zastosowaniu do projektowania wieloetapowych procesów obróbki cieplnej stali w czasie kontrolowanego chłodzenia”, której promotorem była dr hab. Danuta Szeliga, zajęła II. miejsce w konkursie ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku 2021 w ramach Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki.

Serdecznie gratulujemy!