2 March 2022

Wyróżnienie dla naszej dyplomantki w XXIII. Edycji Konkursu Diamenty AGH

Praca magisterska Pani Krystyny Skotniczy pt. “Analiza możliwości modelowania obciążenia wiatrem i opracowanie narzędzia przeliczającego ciśnienie na współczynniki stref obciążeń”, zrealizowana pod opieką Pani dr hab. Magdaleny Kopernik i we współpracy z Politechniką Opolską, otrzymała wyróżnienie w pracach aplikacyjnych w XXIII. Edycji Konkursu Diamenty AGH.

Serdecznie gratulujemy!