4 October 2021

Dr inż. Mateusz Sitko laureatem prestiżowej Nagrody imienia Profesora Zbigniewa Engela!

Mateusz Sitko został wyróżniony przez Radę Naukową – Kapitułę Fundacji Rodziny Engelów nagrodą II stopnia za najlepszą pracę doktorską obronioną w okresie ostatnich trzech lat.
Praca doktorska pt. „Development of computationally efficient cellular automata model for recrystallization” realizowana była pod opieką prof. dr hab. inż. Łukasza Madeja.
Nagroda przyznawana jest młodym pracownikom naukowo-dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica, Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki oraz Politechniki Świętokrzyskiej, których wiek nie przekroczył 35 lat życia.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dr inż. Mateusz Sitko laureatem prestiżowej Nagrody imienia Profesora Zbigniewa Engela

Dr inż. Mateusz Sitko is the laureate of the Professor Zbigniew Engel Award!

Mateusz Sitko was awarded by the Scientific Council of the Engel Family Foundation with the 2nd degree award for the best doctoral dissertation defended in the last three years.
PhD thesis “Development of computationally efficient cellular automata model for recrystallization” was carried out under the supervision of professor Łukasz Madej.
The award is granted to young research and teaching staff of the AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology and the Kielce University of Technology, whose age did not exceed 35 years.
Congratulations and we wish you a lot of future successes!