13 October 2020

Nagroda w konkursie na najlepszą pracę doktorską opartą o zasoby Cyfronetu

 

Spośród prac zgłoszonych do Konkursu na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe ACK Cyfronet AGH, Jury Konkursu wyłoniło te najlepsze, spełniające kryterium wysokiego poziomu merytorycznego oraz pozostałe warunki regulaminowe.

Miło nam oznajmić, że praca doktorska Mateusza Sitko zatytułowana: “Opracowanie wysokowydajnego obliczeniowo modelu automatów komórkowych dla rekrystalizacji” uzyskała II nagrodę w konkursie organizowanym przez ACK Cyfronet AGH.

Serdeczne gratulacje dla Mateusza i dla jego promotora w osobie prof. Łukasza Madeja!