29 March 2020

Rozstrzygnięcie konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2019 roku

Serdeczne gratulacje dla naszych kolegów Mateusza Sitko i Krzysztofa Bzowskiego za zajęcie wysokich miejsc w konkursie ECCOMAS na najlepszą pracę doktorskią z 2019r. Super Panowie, gratulujemy również Promotorom.

Wyniki ustalone na podstawie ocen 6 ekspertów są następujące:

I miejsce:

Nikhil Madan, New formulation of the discrete element method with deformable particles, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, promotor: prof. Jerzy Rojek, pomocniczy: dr inż. Szymon Nosewicz

II miejsce:

Michał Olejnik, Modelling of interfacial flows with the Smoothed Particle Hydrodynamics method, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk, promotor: prof. Jacek Pozorski

III miejsce (ex aequo):

Mateusz Sitko, Development of computationally efficient cellular automata model for recrystallization, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, promotor: prof. Łukasz Madej

Paulina Świątkiewicz, Equilibrium Finite Element Method in the Problem of the Thin Plate Bending, Politechnika Łódzka, promotor: Prof. Zdzisław Wieckowski

V miesjce

Krzysztof Bzowski, Wykorzystanie statystycznej reprezentacji mikrostruktury do modelowania przemian fazowych w stalach DP poprzez rozwiązanie równania dyfuzji, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, promotor: dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH