23 December 2019

Merry Christmas and Happy New Year

Kolejny rok za nami. Dużo zdrowia i spokoju z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzą pracownicy Katedry Informatyki Stosowanej i Modelowania AGH. Niech nadchodzący rok 2020 będzie dla nas wyjątkowy!
 
Another year behind us. Employees of the Department of Applied Computer Science and Modelling wish Merry Christmas and peaceful time with our families and friends. Let the year 2020 be exceptional for all of us!