11 October 2019

Kalos Kagathos dla prof. Macieja Pietrzyka

Profesor Maciej Pietrzyk, założyciel i wieloletni kierownik naszej katedry, został dzisiaj nagrodzony medalem Kalos Kagathos. To wielkie wyróżnienie, którego gratulujemy Panu Profesorowi. 

Medal przyznawany jest wybitnym sportowcom, którzy osiągnęli sukcesy również poza sportem. Ustanowiony w 1985 pod patronatem Rektora UJ, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego i redakcję Tempa jest nawiązaniem do starożytnego ideału kalokagatii. Laureatami Medalu mogą zostać polscy sportowcy, którzy w uprawianych dyscyplinach osiągnęli co najmniej poziom mistrzostwa na skalę krajową, a później zdobyli wybitną pozycję i uznanie poza sportem. Laureat Medalu to osoba, która jest równie znakomita podczas startów sportowych, co i później, za metą.