14 May 2019

Sukcesy naszych studentów na 56 konferencji studenckich kół naukowych

Serdecznie gratulujemy studentom naszego koła naukowego Creative oraz ich opiekunom naukowym wyników, które udało im się osiągnąć podczas ostatniej konferencji studenckich kół naukowych.

W Sekcji Informatyki Stosowanej

1 Miejsce – Jan Dudek OPRACOWANIE, BUDOWA ORAZ IMPLEMENTACJA SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ PUNKTACJI STRZELECKIEJ, Opiekun naukowy – dr inż. Kustra Piotr

3 Miejsce – Sławomir Stypuła ZDECENTRALIZOWANY SYSTEM DO GŁOSOWANIA OPARTY O TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN, Opiekun naukowy – dr inż. Piotr Kustra

Wyróżnienia:

Mateusz Mazur OPRACOWANIA I IMPLEMENTACJA SYSTEMU SYMULUJĄCEGO ŻYCIE LUDZI W MAŁEJ OSADZIE PRZY UŻYCIU SILNIKA UNREAL ENGINE 4, Opiekun naukowy – dr inż. Piotr Kustra

Kacper Pawlikowski, Tymoteusz Przyłucki ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE PROTOTYPU ORAZ OPROGRAMOWANIE OPASKI LOKALIZACYJNEJ Z PRZYCISKIEM DO WZYWANIA POMOCY WRAZ Z OBSŁUGUJĄCYM JĄ SERWISEM INTERNETOWYM, Opiekun naukowy – dr inż. Piotr Kustra, mgr inż. Daniel Bachniak

W Sekcji Przeróbki Plastycznej

2 Miejsce – Szymon DURAK , ANALIZA NUMERYCZNA BALISTYKI KOŃCOWEJ POCISKU WYSTRZELONEGO Z PROTOTYPU DZIAŁA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, Opiekun naukowy – dr inż. Konrad Perzyński

Dodatkowe gratulacje dla Szymona DURAKA za udział w sekcji Fizyki z kołem naukowym Bozon