7 November 2018

Prof. Łukasz Madej w-ce przewodniczącym ZKP

Dotarła do nas super wiadomość ze Związku Kuźni Polskich – prof. Łukasz Madej został w-ce przewodniczącym ZKP. Łukasz, serdeczne gratulacje, życzymy wiele sukcesów 🙂 Gratulacje również dla Łukasza Lisieckiego z katedry Przeróbki Plastycznej Metali, który został sekretarzem ZKP.