12 May 2017

Zakończenie 54. Konferencji Kół Naukowych

Zakończyła się 54. konferencja studenckich kół naukowych. Wszystkim studentom, którzy zaprezentowali swoje prace w różnych sekcjach tematycznych, oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy. Studenci koła Koło Naukowe Creative wystartowali w dwóch sekcjach, Informatyki oraz Przeróbki Plastycznej Metali, gdzie udało się im uzyskać następujące wyniki:
1) Michał Słyś i Weronika Muszyńska– ex aequo II miejsce w sekcji Informatyki
2) Gerard Żmuda i Rafał Jankowski– ex aequo III miejsce w sekcji Informatyki
3) Michal Pozarlik i Marcin Lichota (zespół) – wyróżnienie w sekcji Informatyki
4) Mateusz Mojżeszko – II miejsce w sekcji Przeróbki Plastycznej Metali
5) Michał Górkiewicz i Adam Woźniak – ex aequo wyróżnienie w sekcji Przeróbki Plastycznej Metali

54th conference of students’ scientific societies is closed. Congratulations to all the students, who presented their achievements in various thematic sessions, as well as to all their supervisors. Students from Koło Naukowe Creative started in Computer Science and Metal Forming sessions, where they obtained the following results:

1) Michał Słyś and Wronika Muszyńska – ex aequo II place in Computer Science
2) Gerard Żmuda and Rafał Jankowski – ex aequo III place in Computer Science
3) Michał Pożarlik and Marcin Lichota (team) – award in Computer Science
4) Mateusz Mojżeszko – II place in Metal Forming
5) Michał Górkiewicz and Adam Woźniak – ex aequo award in Metal Forming