5 May 2017

Konferencja Studenckich Kół Naukowych

W najbliższy czwartek 11.05.2017 odbędzie się 54 Konferencja Studenckich Kół Naukowych pionu hutniczego. Studenci koła naukowego Creative występować będą w sekcji Informatyki, (bud. B5, s. 1) oraz w sekcji Przeróbki Plastycznej Metali (bud. B4, s. 209). Start o godzinie 10.00, wszystkich zainteresowanych zapraszamy na obrady.

54th Conference of Students’ Scientific Societies (metallurgical division) will be held on May 11, 2017. Students from Creative, our students’ scientific group, will be presenting their achievements in section of Computer Science (building B5, room 1) and in section of Metal Forming (building B4, room 209). Start of both sessions at 10.00, all interested students and scientists are kindly invited.