6 March 2017

Seminarium NeuroMet 2017

Seminarium NeuroMet2017, poświęcone zastosowaniom sztucznej inteligencji w modelowaniu i sterowaniu procesami metalurgicznymi, odbędzie się już po raz dwudziesty pierwszy na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH w dniu 20 kwietnia br. (www.neuromet.agh.edu.pl).

Seminarium ma charakter ogólnopolski, a jego celem jest stworzenie forum dla wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonych obecnie badań nad wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji w problemach inżynierskich, w tym głównie w metalurgii i inżynierii materiałowej oraz w dziedzinach pokrewnych.

W tym roku, w ramach Seminarium NeuroMet2017, obchodzić będziemy 20 lat istnienia Katedry Informatyki Stosowanej i Modelowania.

Osoby chętne do udziału w Seminarium i/lub wygłoszenia referatu proszone są o przesłanie zgłoszenia poprzez stronę internetową. Dodatkowe informacje można uzyskać u dra inż. Łukasza Sztangreta (szt@agh.edu.pl), tel.: 12 617 41 83.