dr hab. inż. Zbigniew Mitura

zbigniew-mitura

Contact

mitura@metal.agh.edu.pl
+48 12 617 23 82
B5, room 604
link

Research

link
Zbigniew_Mitura
S-4916-2016

Finished projects

(wybrane projekty)

Projekt „Statistical modelling of electron diffraction from growing surfaces” (tłum. Statystyczne modelowanie dyfrakcji elektronowej dla wzrastających powierzchni). Grant został przyznany przez Leverhulme Trust (Wielka Brytania) profesorowi M.J. Whelanowi (Department of Materials, University of Oxford). Dr hab. inż. Zbigniew Mitura byl wykonawcą tego grantu w ramach trzyletniego pobytu naukowego na Wydziale Materiałów Uniwersytetu Oxfordzkiego w latach 1996-1999.

Projekt COST Action 541: Semi-solid processing of steel: thixosteel (tłum. Przetwarzanie stali w stanie stało-ciekłym: tiksoformowanie stali), okres realizacji 2006-2010. Projekt był finansowany  przez  European Science Foundation i realizowany w kilkunastu krajach (kraje UE oraz kraje współpracujące naukowo z UE). Dr hab. inż. Zbigniew Mitura był członkiem komitetu zarządzającego i ponadto wykonawcą  towarzyszącego grantu krajowego, realizowanego jednocześnie na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH, Kraków (kierownik dr inż. K. Sołek) oraz w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków (osoba odpowiedzialna prof. J. Dutkiewicz).

For Students

Office hours

czwartek: 17.00-18.30 on-line MS TEAMS (po wcześniejszym kontakcie poprzez e-mail)

Engineer thesis

Opracowanie witryny internetowej sklepu z wyrobami metalowymi, zrealizowane przy użyciu wybranej platformy programistycznej / Słowa kluczowe: PHP, Ruby on Rails, MySQL, PostgreSQL / Stopień trudności: średni/uwaga: aktualnie ten typ tematów jest niedostępny

Master thesis

Wykorzystanie chmur obliczeniowych do rozwiązywania problemów dotyczących dyfrakcji / Słowa kluczowe: Oracle Cloud, Oracle Autonomous Database, dyfrakcja rentgenowska, dyfrakcja elektronowa / Stopień trudności: średni
Symulacje obrazów dyfrakcyjnych typu RHEED z użyciem pakietów grafiki komputerowej/ Słowa kluczowe: graficzny interfejs użytkownika,  C++, JAVA, inżynieria powierzchni / Stopień trudności: średni
Komputerowe modelowanie wzrostu cienkich warstw  w warunkach wysokiej próżni / Słowa kluczowe: graficzny interfejs użytkownika, MATLAB, C++, JAVA, równania różniczkowe, dynamika molekularna, PLD (pulsed laser deposition), MBE (molecular beam epitaxy) / Stopień trudności: dla ambitnych