dr inż. Piotr Macioł

piotr-maciol

Contact

pmaciol@agh.edu.pl
+48 12 617 45 25
B5, room 606
link

Research

link
I-3042-2013

For Students

Office hours

Tuesday, 11:30-13:00

Engineer thesis

Wpływ normalizacji relacyjnych baz danych na wydajność
Słowa kluczowe: Relacyjne bazy danych
Porównanie wydajności relacyjnych i nierelacyjnych baz danych
Słowa kluczowe: Relacyjne bazy danych, noSQL, nierelacyjne bazy danych
Implementacja mechanizmu zarządzania opcjami programu dla Platformy Modelowania Wieloskalowego
Słowa kluczowe: C++, Boost, programowanie obiektowe
Refaktoring mechanizmu logowania dla Platformy Modelowania Wieloskalowego
Słowa kluczowe: C++, Boost, programowanie obiektowe
Obiektowa implementacja interfejsu pomiędzy programem ADINA a Platformą Modelowania Wieloskalowego
Słowa kluczowe: C++, Fortran, biblioteki DLL

Master thesis

Wprowadzenie mechanizmów wielowątkowości do Platformy Modelowania Wieloskalowego
Słowa kluczowe: C++, Boost, MPI, modelowanie numeryczne
Opracowanie modelu wieloskalowego procesu (tu wstaw interesujący proces) w oparciu o Platformę Modelowania Wieloskalowego
Słowa kluczowe: Modelowanie wieloskalowe, MES, C++
Analiza statystyczna modeli wieloskalowych (matematyka, statystyka)
Słowa kluczowe: Modelowanie wieloskalowe, MES, statystyka
Opracowanie baz wiedzy dla sterowania adaptacyjnym modelem wieloskalowym wybranego procesu
Słowa kluczowe: Systemy oparte o wiedzę, systemy ekspertowe, modelowanie wieloskalowe
Obiektowa reprezentacja wiedzy o materiale
Słowa kluczowe: Programowanie obiektowe, inżynieria wiedzy, wiedza o materiałach, modelowanie wieloskalowe
Modelowanie wieloskalowe w oparciu o technologie agentowe
Słowa kluczowe: Modelowanie wieloskalowe, systemy wieloagentowe
Generator zadań testowych wraz z bazą danych
Słowa kluczowe: Bazy danych, Latex, aplikacje bazodanowe
Implementacja wydajnego, wbudowanego silnika wnioskującego
Słowa kluczowe: Systemy oparte o wiedzę, systemy ekspertowe, C++, inżynieria wiedzy
Mechanizm walidacji wiedzy w oparciu o ontologie OWL2
Słowa kluczowe: Ontologie, OWL2, inżynieria wiedzy, programowanie
Modelowanie procesu spawania tarciowego
Słowa kluczowe: Modelowanie numeryczne, MES, spawanie tarciowe, CFD
Modelowanie wieloskalowe płynów
Słowa kluczowe: Modelowanie numeryczne, MES, Modelowanie wieloskalowe, CFD, programowanie