dr hab. inż. Łukasz Rauch

lukasz-rauch

Contact

lrauch@agh.edu.pl
+48 12 617 38 75
B4, room 206
link

Research

link
ukasz_Rauch
G-4899-2013

Ongoing projects

1. 2014/15/B/ST8/00187, Application of knowledge based systems for control of uncertainty in optimization of metal forming processes, financed by National Science Centre, 2015-2018.

2. PBS3/B5/39/2015, Hybrydowa technologia wytwarzania szyn normalnotorowych o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej uwzględniająca przyszłościowe trendy w rozwoju transportu kolejowego, National Centre for Research and Development, 2015-2018

3. TECHMATSTRATEG1/348491/10/NCBR/2017, Energooszczędna technologia obróbki cieplno-plastycznej odkuwek z wykorzystaniem ciepła kucia, National Centre for Research and Development, 2018-2021

Finished projects

1. 2011/01/D/ST6/02023, Methodology of multiscale modelling with application of heterogeneous hardware architectures, financed by National Science Centre, 2011-2014.
2. RFCS VirtRoll, Virtual rolling mill, financed by Research Funds for Coal and Steel, with ArcelorMittal Poland, 2012-2016.
3. INNOLOT/I/10/NCBR/2014, Advanced techniques of manufacturing of aircraft transmission, with Pratt&Whitney, 2014-2016.
4. INNOLOT/I/7/NCBR/2013, Turbine for Turboshaft Engine Demonstrator, with Pratt&Whitney, 2013-2016.
5. PBS1/B5/21/2013, Advanced manufacturing technique of thin sheets for laser cutting, with ArcelorMittal Poland, 2012-2015.
6. PBS1/A5/0/2012, Investigation of dynamic loading of car body parts made of magnesium alloys, with Kirchhoff, 2012-2016.
7. PBS1/B6/3/2012, Manufacturing technology of monolithic crankshafts for machine construction and energy industry, with CelsaHO, 2012-2015.
8. R07 0053 10, Technological aspects of application of Advanced High Strength Steels in manufacturing of car body parts, with Kirchhoff, 2010-2013.
9. R07 0006 10, System for optimization of metal forming processes and cycles, 2010-2013.
10. R15 012 03, Multiscale modelling of materials: methodology and computer applications, 2007-2010.

For Students

Office hours

Tuesday, 8:00-10:00

Engineer thesis

Analiza zdjęć nanostruktur materiałowych z wykorzystaniem klasycznych technik analizy obrazów

Celem pracy jest opracowanie algorytmów wykrywania atomów na zdjęciach nanostruktur materiałowych w celu rekonstrukcji sieci atomowej. Na podstawie opracowanej algorytmiki ze zdjęć możliwe będzie otrzymanie dokładnych współrzędnych środków atomów oraz wykorzystanie tych danych do utworzenia połączeń między atomami. Algorytm umożliwiający połączenie atomów w sąsiedztwa oraz opracowanie struktur danych dedykowanych pod to zagadnienie jest również celem pracy.

Analiza procesu zgrzewania prądami wysokich częstotliwości rejestrowanego na podstawie obrazu rejestrowanego z kamery szybkostrzelnej

Celem pracy jest opracowanie algortytmiki do przetywarzania zdjęć procesu zgrzewania w taki sposób, aby wykryć płaszczyzny zgrzewanej taśmy, a tym samym określić kąt Vee, którego utrzymanie w odpowiednim reżimie jest kluczowe dla prawidłowego prowadzenia procesu. Założeniem przy tworzeniu algorytmu jest utrzymanie maksymalnej jego szybkości przy wysokiej wiarygodności, ponieważ docelowo algorytm ma być zastosowany w pracy do analizy filmów z kamery szybkostrzelnej. W wyniku pracy powinno powstać oprogramowanie.

Master thesis

brak wolnych tematów