dr inż. Krzysztof Bzowski

krzysztof-bzowski

Contact

kbzowski@agh.edu.pl
+48 12 617 26 15
B5, 605
link

Research

link
Krzysztof_Bzowski
S-3928-2016

Ongoing projects

 1. Development of an innovative hybrid cyber-physical system, enabling integrated management of the steelmaking technology including the transport of liquid metal in the EAF-LF-CCM steel mill for sequential melting setup, focusing on optimization of the liquidsteel temperature in tundish, aimed at improvement of steel billets quality, financed by The National Centre for Research and Development, POIR.01.02.00-00-0085/19, 2020 - 2023, role: System architect, developer of web based computer system for a production scheduling and monitoring.
 2. Development of nondestructive online investigation system with software  controlling high frequency induction welding machine on the basis of an analysis of linear weld mechanical properties, financed by National Centre for Research and Development with Stalprodukt S.A., 2020 - 2023, Innostal, POIR.01.02.00-00-0091/19, role: System architect, developer of a computer system for monitoring and controlling a linear welding process.
 3. Opracowanie technologii wysokociśnieniowego hartowania gazowego satelitarnych kół zębatych epicylicznej przekładni lotniczej silnika FDGS, wykonanych ze stali Pyrowear 53 i pracujących w warunkach długotrwałych i cyklicznie zmiennych obciążeń eksploatacyjnych, financed by National Centre for Research and Development, TECHMATSTRATEG II, role: developer, application of a phase transformation model in gear hardening simulations
 4. Long Product Quality Optimisation through Enhancement and Utilisation of Residual Stress minimising Process Strategies - PROTEUS-RS, financed by Research Fund for Coal and Steel - RFCS, 2020-2023, role: developer of a computer system for scheduling a numerical simulations in a cloud environemnt.
 5. Prediction of Hg and As distribution in the process of lignite and bituminous coal combustion in pulverized-fuel boilers and flue gas treatment using regression models and neural networks, financed by National Centre for Research and Development, Lider X with Group of Fuels Technology AGH-UST, 2019-2022, role: AI developer, data analyst
 6. Distribution functions for the description of heterogeneous metallic microstructures, financed  by National Science Center, Beethoven II, 2016/23/G/ST5/04059, 2018-2021, role: developer of Statistical Similar Volume Element system

Finished projects

 1. VirtRoll. Virtual rolling mill, financed by Research Funds for Coal and Steel, with ArcelorMittal Poland, 11.11.230.124, 2013-2016, role: main developer (C++, PHP, AngularJS).
 2. Grant dziekański AGH dla młodych naukowców: Wykorzystanie metody zbioru poziomic (level set method) do modelowania frontu przemian fazowych w stalach DP, financed by Dean of The Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, 2015, 15.11.110.346, role: project leader, developer (C++)
 3. Advanced techniques of manufacturing of aircraft transmission, financed by National Centre for Research and Development with Pratt&Whitney, INNOLOT/I/10/NCBR/2014, 2014 - 2016, role: Ansys modelling, developer: (IronPython/C#)
 4. Dziedzinowe Usługi Nowej Generacji w Infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki – PLGrid NG, POIG.02.03.00-12-138/13, 2014 - 2015, role: developer (C++).
 5. Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PLGrid Plus, POIG.02.03.00-00-096/10, 2011 – 2015, role: developer (C++/MPI/C#/WPF).
 6. Opracowanie metodyki obliczeń wieloskalowych z wykorzystaniem heterogenicznych architektur sprzętowych, financed by National Science Centre, 2011/01/D/ST6/02023, 2011 – 2014, role: developer (C++/OpenCL).
 7. Wieloskalowe modelowanie materiałów z zastosowaniem ich wirtualnej reprezentacji na nowoczesnych architekturach komputerowych, financed by National Science Centre, 2014/13/B/ST8/03812, 2015 – 2017, role: developer (C++)
 8. Application of statistical representation of the microstructure to modeling of phase transformations in DP steels by solution of the diffusion equation, financed by National Science Centre, 2015/17/N/ST8/01024, 2016-2018, role: project leader, developer (C++), numerical modelling

For Students

Office hours

Monday, 7:00-8:00

Engineer thesis

 1. Symulacja numeryczna zgrzewania prądami wysokiej częstotliwości
  Celem pracy jest opracowanie symulacji numerycznej zgrzewania profili giętych prądami HF z wykorzystaniem pakietów Ansys lub Abaqus. Wymagana umiejętność studiowania literatury naukowej, znajomość programów CAE.
 2. Analiza i wyszukiwanie \"okazji\" na otomoto. Celem pracy jest stworzenie web-scrappera (lub skorzystanie z API jeśli jest to możliwe) do pobierania danych z serwisu otomoto oraz ich statystycznej analizy wraz z wizualizacją.  Oczekiwanym wynikiem pracy inżynierskiej byłaby aplikacja w architekturze REST pozwalająca na analizę i monitorowanie ofert w serwisie w celu szukania anomalii wraz z powiadomieniami (np. WebPush), wizualizacją rozkładu cen itp. Przed przystąpieniem do pracy, należy zapoznać się z możliwościami jakie oferuje, np. AutoHunter24 (oraz podobne serwisy), wybrać funkcjonalność oraz przemyśleć architekturę działania web-scrappera.
  Technologie: Backend - dowolna (NodeJS, Go, itp.), Frontend - ReactJS.