dr inż. Gabriel Rojek

gabriel-rojek

Contact

rojek@agh.edu.pl
+48 12 617 41 31
B5, room 408
link

Research

link
Gabriel_Rojek
S-4865-2016

For Students

Office hours

Friday, 9:45-11:15

Engineer thesis

Projekt i implementacja narzędzia monitorującego jakość kodu źródłowego z uwzględnieniem metryk oprogramowania
Słowa kluczowe: metryki statyczne, metryki dynamiczne
Projekt i  implementacja narzędzia szacującego nakład pracy programisty
Słowa kluczowe: metryki oprogramowania, punkty funkcyjne
Projekt i implementacja narzędzia badającego podobieństwo kodu źródłowego
Słowa kluczowe: drzewo wywołań funkcji, metryki oprogramowania
Akwizycja wiedzy dotyczącej tekstu
Słowa kluczowe: algorytm TF-iDF, ukryte indeksowanie semantyczne, analiza asocjacji
Agentowa symulacja ewakuacji z uwzględnieniem rozprzestrzeniania się zagrożeń
Słowa kluczowe: techniki agentowe, symulacja, model rozprzestrzeniania się zagrożeń
Agent kosztorysujący zamówienia
Słowa kluczowe: techniki agentowe, obliczanie kosztów zamówienia
Agentowy model uczestnika łańcucha logistycznego (dostawcy/odbiorcy towarów lub usług)
Słowa kluczowe: system wieloagentowy, łańcuch logistyczny
Zastosowanie algorytmów przeszukiwania drzew decyzyjnych w konstrukcji wirtualnego przeciwnika
Słowa kluczowe: rozwiązywanie drzewa decyzyjnego

Master thesis

Zastosowanie technik eksploracji tekstu w zakresie dokumentów dotyczących przetwarzania metali
Słowa kluczowe: text mining, algorytm TF-iDF, ukryte indeksowanie semantyczne, analiza asocjacji
Wykrywanie anomalii inspirowane przez mechanizmy sztucznych systemów immunologicznych
Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, sztuczne systemy immunologiczne
Wykrywanie anomalii z wykorzystaniem łańcuchów Markowa
Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, łańcuchy Markowa
Sterowanie procesem produkcji z wykorzystaniem metodologii CBR
Słowa kluczowe: Case-based reasoning
Analiza danych tekstowych w serwisach społecznościowych
Słowa kluczowe: analiza sentymentu
Identyfikacja grup w sieciach społecznych
Słowa kluczowe: CPM (clique percolation method)
Identyfikacja ról w sieciach społecznych
Słowa kluczowe: miary SNA (social network analysis)
Projekt i implementacja aplikacji rozpoznającej emocje
Słowa kluczowe: uczenie maszynowe, sieci bayesowskie