Seminars

Semestr zimowy 2017/2018

22.03Przemysław Marynowski, AGH Kraków, Modelowanie wydzielania węglikoazotków w stalach mikrostopowych o podwyższonej wytrzymałości metodą automatów komórkowych.
12.04NeuroMet 2018, Zastosowanie sztucznej inteligencji w symulacji i sterowaniu procesami metalurgicznymi.
17.05Paulina Lisiecka-Graca, AGH Kraków, Wpływ historii odkształcenia na mechanizmy umocnienia materiałów wielofazowych i umacnianych wydzieleniowo.
24.05Krzysztof Radwański, IMŻ Gliwice, Elektronowa mikroskopia skaningowa i metoda dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych jako narzędzia analizy struktury blach ze stali wielofazowych.
07.06Ivan Milenin, AGH Kraków, Development, identification and analysis of the model of phase transformations in steels based on the control theory.
28.06Nirupam Chakraborti, Indian Institute of Technology, The EvoNN and BioGP algorithms and their applications in materials modeling.

Seminaria odbywają się w Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, al. Mickiewicza 30,
pawilon B4, IIp., sala 209, godz. 13:00