Projects

prof. dr hab. inż. Andrij Milenin


http://home.agh.edu.pl/~milenin/research/Research%20projects.htm

dr hab. inż. Łukasz Rauch


1. 2014/15/B/ST8/00187, Application of knowledge based systems for control of uncertainty in optimization of metal forming processes, financed by National Science Centre, 2015-2018.

2. PBS3/B5/39/2015, Hybrydowa technologia wytwarzania szyn normalnotorowych o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej uwzględniająca przyszłościowe trendy w rozwoju transportu kolejowego, National Centre for Research and Development, 2015-2018

3. TECHMATSTRATEG1/348491/10/NCBR/2017, Energooszczędna technologia obróbki cieplno-plastycznej odkuwek z wykorzystaniem ciepła kucia, National Centre for Research and Development, 2018-2021

dr hab. inż. Krzysztof Regulski


2020-2023 Tytuł projektu: Opracowanie systemu badań nieniszczących realizowanych w sposób ciągły wraz z opracowaniem oprogramowania sterującego pracą zgrzewarki liniowej w oparciu o analizę parametrów mechanicznych zgrzewu liniowego

Numer projektu: POIR.01.02.00-00-0091/19

Organ: POIR

Instytucja realizująca: Stalprodukt S.A. + AGH w Krakowie

rola w projekcie:  wykonawca w ramach zespołu (personel B+R) odpowiedzialny za uczenie maszynowe i analizę danych

główne efekty projektu:  Efektem niniejszego projektu będzie hybrydowy system badań działający w oparciu o sensory monitorujące pracę urządzeń oraz procedury numeryczne umożliwiające analizę stabilności procesu produkcyjnego oraz predykcję własności produktu.

2020-2024 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego hybrydowego systemu cyber-fizycznego, umożliwiającego zintegrowane zarządzanie technologią stalowniczą wraz z transportem ciekłego metalu w stalowni ŁPE–PK–COS dla sekwencyjnego układu wytopów, w aspektach optymalizacji temperatury ciekłej stali w kadzi pośredniej COS, celem poprawy jakości wlewków ciągłych

Numer projektu:POIR.01.01.01-00-0996/19

Organ: POIR

Instytucja realizująca: CMC Sp. z o.o. w Zawierciu

rola w projekcie:  wykonawca w ramach zespołu (personel B+R) odpowiedzialny za uczenie maszynowe i analizę danych

główne efekty projektu:  opracowanie hybrydowego systemu informatycznego do optymalizacji i modelowania procesu produkcji dzięki pełnej kontroli temperatury ciekłej stali, w tym temperatury przegrzania; zarządzanie technologicznym know-how procesu produkcyjnego oraz monitoring jakości produktu, w połączeniu z optymalizacją planowania produkcji i kontrolą temperatury ciekłej stali na każdym etapie procesu w układzie Łukowy Piec Elektryczny – Piec Kadziowy – Ciągłe Odlewanie Stali.

 

dr inż. Mateusz Sitko


 1. 2016/21/N/ST8/00194, Evaluation of high performance computing capabilities during modelling of microstructure evolution based on cellular automata method, financed by National Science Centre, 2017 - 2018, role: project leader.

dr inż. Krzysztof Bzowski


 1. Development of nondestructive online investigation system with software  controlling high frequency induction welding machine on the basis of an analysis of linear weld mechanical properties, financed by National Centre for Research and Development with Stalprodukt S.A., 2020 - 2023, Innostal, POIR.01.02.00-00-0091/19, role: Development and deployment of a computer system for monitoring and controlling a linear welding process (task 4).
 2. Energy-saving thermo-mechanical treatment of forging with the use of the forging heat, financed by National Centre for Research and Development with  Kuźnia Jawor S.A., TECHMATSTRATEG I, 2018 - 2020, role: numerical modelling

prof. dr hab. inż. Andrij Milenin


http://home.agh.edu.pl/~milenin/research/Research%20projects.htm

dr hab. inż. Krzysztof Banaś


Principal investigator of the projects::

Kierownik projektów badawczych:

 1. Nowoczesne architektury komputerowe i metoda elementów skończonych” – NCN 2011/01/B/ST6/00674 – Politechnika Krakowska, 2012-2014
 2. Adaptacyjna metoda elementów skończonych w wieloskalowych zagadnieniach mechaniki” - MNiSW N 501 120836Akademia Górniczo-Hutnicza, 2009-2012
 3. ,,Algorytmy i programy do współbieżnej symulacji przepływów adaptacyjną metodą elementów skończonych” – KBN 8 T11F 003 12, Politechnika Krakowska, 1997–1999
 4. ,,Zastosowanie techniki obliczeń współbieżnych na zespołach stacji roboczych, w programach adaptacyjnej metody elementów skończonych” – KBN 7 T07A 008 08, Politechnika Krakowska, 1995–1996

dr hab. inż. Zbigniew Mitura


(wybrane projekty)

Projekt „Statistical modelling of electron diffraction from growing surfaces” (tłum. Statystyczne modelowanie dyfrakcji elektronowej dla wzrastających powierzchni). Grant został przyznany przez Leverhulme Trust (Wielka Brytania) profesorowi M.J. Whelanowi (Department of Materials, University of Oxford). Dr hab. inż. Zbigniew Mitura byl wykonawcą tego grantu w ramach trzyletniego pobytu naukowego na Wydziale Materiałów Uniwersytetu Oxfordzkiego w latach 1996-1999.

Projekt COST Action 541: Semi-solid processing of steel: thixosteel (tłum. Przetwarzanie stali w stanie stało-ciekłym: tiksoformowanie stali), okres realizacji 2006-2010. Projekt był finansowany  przez  European Science Foundation i realizowany w kilkunastu krajach (kraje UE oraz kraje współpracujące naukowo z UE). Dr hab. inż. Zbigniew Mitura był członkiem komitetu zarządzającego i ponadto wykonawcą  towarzyszącego grantu krajowego, realizowanego jednocześnie na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH, Kraków (kierownik dr inż. K. Sołek) oraz w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków (osoba odpowiedzialna prof. J. Dutkiewicz).

dr hab. inż. Łukasz Rauch


1. 2011/01/D/ST6/02023, Methodology of multiscale modelling with application of heterogeneous hardware architectures, financed by National Science Centre, 2011-2014.
2. RFCS VirtRoll, Virtual rolling mill, financed by Research Funds for Coal and Steel, with ArcelorMittal Poland, 2012-2016.
3. INNOLOT/I/10/NCBR/2014, Advanced techniques of manufacturing of aircraft transmission, with Pratt&Whitney, 2014-2016.
4. INNOLOT/I/7/NCBR/2013, Turbine for Turboshaft Engine Demonstrator, with Pratt&Whitney, 2013-2016.
5. PBS1/B5/21/2013, Advanced manufacturing technique of thin sheets for laser cutting, with ArcelorMittal Poland, 2012-2015.
6. PBS1/A5/0/2012, Investigation of dynamic loading of car body parts made of magnesium alloys, with Kirchhoff, 2012-2016.
7. PBS1/B6/3/2012, Manufacturing technology of monolithic crankshafts for machine construction and energy industry, with CelsaHO, 2012-2015.
8. R07 0053 10, Technological aspects of application of Advanced High Strength Steels in manufacturing of car body parts, with Kirchhoff, 2010-2013.
9. R07 0006 10, System for optimization of metal forming processes and cycles, 2010-2013.
10. R15 012 03, Multiscale modelling of materials: methodology and computer applications, 2007-2010.

dr hab. inż. Krzysztof Regulski


2018-2020 Kuźnia Jawor S.A. ― wykonawca zadania pt.: „Zaprojektowanie i zaimplementowanie systemu ekspertowego wraz z właściwymi ontologiami i przyjaznym interfejsem graficznym” w projekcie POIR.01.01.02-00-0064/15-00, pt.: „Wykonanie innowacyjnej, półautomatycznej instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego. ”
2015- 2018 AGH, KISIM, wykonawca w projekcie 2014/15/B/ST8/00187,  pt.: \"Zastosowanie systemów opartych o wiedzę do kontrolowania niepewności w optymalizacji procesów przetwórstwa metali\", Tematy: Opracowanie modeli adaptacji algorytmów tworzenia reguł w oparciu o tablice decyzyjne doboru modeli numerycznych;
2016- 2017 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, wykonawca w projekcie KNOW: The system for integration of heterogeneous data sources in the domain of Obstructive Sleep Apnea, zadania z zakresu analizy i eksloracji danych.
2014- 2016 Instytut Odlewnictwa – wykonawca w projekcie NCBiR: LIDER/028/593/L-4/12/NCBR/2013, pt. „System informacyjno-decyzyjny wspomagający produkcję żeliwa ADI” - zadania z zakresu tworzenia semantycznych modeli baz wiedzy oraz eksploracji danych.
2011-  2015 Instytut Odlewnictwa – główny wykonawca w międzynarodowym projekcie Nr. 820/N-Czechy/2010/0  we współpracy z Katedrą Automatizace a Počitačové Techniki v Metalurgii  - VYSOKA  ŠKOLA  BÁŇSKÁ , pt. „Opracowanie rozwiązań w zakresie konceptualizacji i udostępnienie komponentów wiedzy o technologiach odlewniczych, w kontekście innowacji i doskonalenia procesów produkcyjnych”.
2014 AGH, KISIM, wykonawca zadania pt.: \"Opracowanie prototypowej ontologii modeli wieloskalowych\" w projekcie badawczym NCN 2011/01/D/ST8/04984 Opracowanie metodyki \"zwinnego\" modelowania wieloskalowego.
2011-  2014 AGH, KISIM, wykonawca zadania w projekcie badawczym 7924/B/T02/2011/40 Hybrydowy system wspomagania decyzji w zakresie doboru parametrów technologicznych wytwarzania elementów maszyn z żeliwa sferoidalnego w celu poprawy ich własności użytkowych.
2011 AGH, KISIM, wykonawca zadania: „Uproszczona procedura modelowania relaksacji naprężeń

oparta o system regułowy” w projekcie NCBiR pt.: SPAW nr ZPB/33/63903/IT2/10 - 2010-06-01. (AGH, WIMIIP, KISIM)

2005-2008 Systemy ekspertowe w nowoczesnych tworzywach i procesach technologicznych w odlewnictwie PBZ – KBN – 114/T08/2004 – wykonawca zadania, Instytut Odlewnictwa, 2004-2008. Prace dotyczyły: budowy i rozwoju multimedialnej bazy wiedzy dla systemu ekspertowego Castexpert (INFOCAST); Implementacji interfejsu graficznego dla systemu Castexpert, testowania; Budowy modeli regułowych reprezentujących relacje: struktura – właściwości wyrobów;
2010 Zadanie: „Opracowanie modeli matematycznych w oparciu o wyniki badań eksperymentalnych z wykorzystaniem metod heurystycznych i logiki rozmytej oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych” w projekcie N507039 32/1099 (Instytut Odlewnictwa)

dr inż. Izabela Olejarczyk-Wożeńska


Modelowanie rozwoju mikrostruktury żeliwa sferoidalnego podczas obróbki cieplnej, financed by National Science Centre, 2013/11/N/ST8/00326, 2014 – 2017, role: project manager.

dr inż. Krzysztof Bzowski


 1. VirtRoll. Virtual rolling mill, financed by Research Funds for Coal and Steel, with ArcelorMittal Poland, 11.11.230.124, 2013-2016, role: main developer (C++, PHP, AngularJS).
 2. Grant dziekański AGH dla młodych naukowców: Wykorzystanie metody zbioru poziomic (level set method) do modelowania frontu przemian fazowych w stalach DP, financed by Dean of The Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, 2015, 15.11.110.346, role: project leader, developer (C++)
 3. Advanced techniques of manufacturing of aircraft transmission, financed by National Centre for Research and Development with Pratt&Whitney, INNOLOT/I/10/NCBR/2014, 2014 - 2016, role: Ansys modelling, developer: (IronPython/C#)
 4. Dziedzinowe Usługi Nowej Generacji w Infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki – PLGrid NG, POIG.02.03.00-12-138/13, 2014 - 2015, role: developer (C++).
 5. Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PLGrid Plus, POIG.02.03.00-00-096/10, 2011 – 2015, role: developer (C++/MPI/C#/WPF).
 6. Opracowanie metodyki obliczeń wieloskalowych z wykorzystaniem heterogenicznych architektur sprzętowych, financed by National Science Centre, 2011/01/D/ST6/02023, 2011 – 2014, role: developer (C++/OpenCL).
 7. Wieloskalowe modelowanie materiałów z zastosowaniem ich wirtualnej reprezentacji na nowoczesnych architekturach komputerowych, financed by National Science Centre, 2014/13/B/ST8/03812, 2015 – 2017, role: developer (C++)
 8. Application of statistical representation of the microstructure to modeling of phase transformations in DP steels by solution of the diffusion equation, financed by National Science Centre, 2015/17/N/ST8/01024, 2016-2018, role: project leader, developer (C++), numerical modelling