Projects

prof. dr hab. inż. Andrij Milenin


http://home.agh.edu.pl/~milenin/research/Research%20projects.htm

dr hab. inż. Łukasz Rauch


1. 2014/15/B/ST8/00187, Application of knowledge based systems for control of uncertainty in optimization of metal forming processes, financed by National Science Centre, 2015-2018.

2. PBS3/B5/39/2015, Hybrydowa technologia wytwarzania szyn normalnotorowych o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej uwzględniająca przyszłościowe trendy w rozwoju transportu kolejowego, National Centre for Research and Development, 2015-2018

3. TECHMATSTRATEG1/348491/10/NCBR/2017, Energooszczędna technologia obróbki cieplno-plastycznej odkuwek z wykorzystaniem ciepła kucia, National Centre for Research and Development, 2018-2021

dr hab. inż. Krzysztof Regulski


2020-2023 Tytuł projektu: Opracowanie systemu badań nieniszczących realizowanych w sposób ciągły wraz z opracowaniem oprogramowania sterującego pracą zgrzewarki liniowej w oparciu o analizę parametrów mechanicznych zgrzewu liniowego

Numer projektu: POIR.01.02.00-00-0091/19

Organ: POIR

Instytucja realizująca: Stalprodukt S.A. + AGH w Krakowie

rola w projekcie:  wykonawca w ramach zespołu (personel B+R) odpowiedzialny za uczenie maszynowe i analizę danych

główne efekty projektu:  Efektem niniejszego projektu będzie hybrydowy system badań działający w oparciu o sensory monitorujące pracę urządzeń oraz procedury numeryczne umożliwiające analizę stabilności procesu produkcyjnego oraz predykcję własności produktu.

 

2018-2020 Tytuł projektu: Wykonanie innowacyjnej, półautomatycznej instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego.

Numer projektu: POIR.01.01.02-00-0064/15-00

Organ: POIR

Instytucja realizująca: Kuźnia Jawor S.A.

Udział:  wykonawca zadania pt.: „Zaprojektowanie i zaimplementowanie systemu ekspertowego wraz z właściwymi ontologiami i przyjaznym interfejsem graficznym”

 

dr inż. Mateusz Sitko


 1. 2016/21/N/ST8/00194, Evaluation of high performance computing capabilities during modelling of microstructure evolution based on cellular automata method, financed by National Science Centre, 2017 - 2018, role: project leader.

dr inż. Krzysztof Bzowski


 1. Development of nondestructive online investigation system with software  controlling high frequency induction welding machine on the basis of an analysis of linear weld mechanical properties, financed by National Centre for Research and Development with Stalprodukt S.A., 2020 - 2023, Innostal, POIR.01.02.00-00-0091/19, role: Development and deployment of a computer system for monitoring and controlling a linear welding process (task 4).
 2. Energy-saving thermo-mechanical treatment of forging with the use of the forging heat, financed by National Centre for Research and Development with  Kuźnia Jawor S.A., TECHMATSTRATEG I, 2018 - 2020, role: numerical modelling

prof. dr hab. inż. Andrij Milenin


http://home.agh.edu.pl/~milenin/research/Research%20projects.htm

dr hab. inż. Krzysztof Banaś


Principal investigator of the projects::

Kierownik projektów badawczych:

 1. Nowoczesne architektury komputerowe i metoda elementów skończonych” – NCN 2011/01/B/ST6/00674 – Politechnika Krakowska, 2012-2014
 2. Adaptacyjna metoda elementów skończonych w wieloskalowych zagadnieniach mechaniki” - MNiSW N 501 120836Akademia Górniczo-Hutnicza, 2009-2012
 3. ,,Algorytmy i programy do współbieżnej symulacji przepływów adaptacyjną metodą elementów skończonych” – KBN 8 T11F 003 12, Politechnika Krakowska, 1997–1999
 4. ,,Zastosowanie techniki obliczeń współbieżnych na zespołach stacji roboczych, w programach adaptacyjnej metody elementów skończonych” – KBN 7 T07A 008 08, Politechnika Krakowska, 1995–1996

dr hab. inż. Zbigniew Mitura


(wybrane projekty)

Projekt „Statistical modelling of electron diffraction from growing surfaces” (tłum. Statystyczne modelowanie dyfrakcji elektronowej dla wzrastających powierzchni). Grant został przyznany przez Leverhulme Trust (Wielka Brytania) profesorowi M.J. Whelanowi (Department of Materials, University of Oxford). Dr hab. inż. Zbigniew Mitura byl wykonawcą tego grantu w ramach trzyletniego pobytu naukowego na Wydziale Materiałów Uniwersytetu Oxfordzkiego w latach 1996-1999.

Projekt COST Action 541: Semi-solid processing of steel: thixosteel (tłum. Przetwarzanie stali w stanie stało-ciekłym: tiksoformowanie stali), okres realizacji 2006-2010. Projekt był finansowany  przez  European Science Foundation i realizowany w kilkunastu krajach (kraje UE oraz kraje współpracujące naukowo z UE). Dr hab. inż. Zbigniew Mitura był członkiem komitetu zarządzającego i ponadto wykonawcą  towarzyszącego grantu krajowego, realizowanego jednocześnie na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH, Kraków (kierownik dr inż. K. Sołek) oraz w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków (osoba odpowiedzialna prof. J. Dutkiewicz).

dr hab. inż. Łukasz Rauch


1. 2011/01/D/ST6/02023, Methodology of multiscale modelling with application of heterogeneous hardware architectures, financed by National Science Centre, 2011-2014.
2. RFCS VirtRoll, Virtual rolling mill, financed by Research Funds for Coal and Steel, with ArcelorMittal Poland, 2012-2016.
3. INNOLOT/I/10/NCBR/2014, Advanced techniques of manufacturing of aircraft transmission, with Pratt&Whitney, 2014-2016.
4. INNOLOT/I/7/NCBR/2013, Turbine for Turboshaft Engine Demonstrator, with Pratt&Whitney, 2013-2016.
5. PBS1/B5/21/2013, Advanced manufacturing technique of thin sheets for laser cutting, with ArcelorMittal Poland, 2012-2015.
6. PBS1/A5/0/2012, Investigation of dynamic loading of car body parts made of magnesium alloys, with Kirchhoff, 2012-2016.
7. PBS1/B6/3/2012, Manufacturing technology of monolithic crankshafts for machine construction and energy industry, with CelsaHO, 2012-2015.
8. R07 0053 10, Technological aspects of application of Advanced High Strength Steels in manufacturing of car body parts, with Kirchhoff, 2010-2013.
9. R07 0006 10, System for optimization of metal forming processes and cycles, 2010-2013.
10. R15 012 03, Multiscale modelling of materials: methodology and computer applications, 2007-2010.

dr hab. inż. Krzysztof Regulski


Participation in research projects:
2015 – 2018 AGH UST, contractor in project 2014/15/B/ST8/00187,   Knowledge based systems for the uncertainty control in the optimization of metals processing, task: Development of the model of adaptation of the rule-induction algorithm based on decision tables of numerical models.
2014 – 2016 Foundry Research Institute in Cracow – contractor in project NCBiR: LIDER/028/593/L-4/12/NCBR/2013, pt. The information and decision-support production of ADI- tasks in the creation of semantic models, knowledge bases, and data mining.
2011 – 2015 Foundry Research Institute in Cracow – main contracor in the international project Nr. 820/N-Czechy/2010/0  in cooperation with Katedra Automatizace a Počitačové Techniki v Metalurgii  - VYSOKA  ŠKOLA  BÁŇSKÁ Technical University of Ostrava, Development of the solutions of the conceptualization and providing the knowledge components of foundry technologies in the context of innovation and improvement of production processes.
2014 AGH UST, contractor in project NCN 2011/01/D/ST8/04984, task: Development of a semantic description of Multi-Scale models of thermo-mechanical metal treatment via domain ontology.
2011 – 2014 AGH UST, contractor in project 7924/B/T02/2011/40: Hybrid decision support system for the selection of technological parameters of machines parts manufacturing with ductile iron to improve their mechanical properties.
2011 AGH UST, contractor in project NCBiR: SPAW no ZPB/33/63903/IT2/10 - 2010-06-01: Simplified procedure for stress relaxation model based on rule-based system
2005-2008 Expert systems in modern plastics and technological processes in foundry PBZ–KBN–114/T08/2004 – Foundry Research Institute in Cracow.
2010 Task: Development of mathematical models based on experimental results using heuristic and fuzzy logic simulation in project N507039 32/1099 – Foundry Research Institute in Cracow.

dr inż. Izabela Olejarczyk-Wożeńska


Modelowanie rozwoju mikrostruktury żeliwa sferoidalnego podczas obróbki cieplnej, financed by National Science Centre, 2013/11/N/ST8/00326, 2014 – 2017, role: project manager.

dr inż. Krzysztof Bzowski


 1. VirtRoll. Virtual rolling mill, financed by Research Funds for Coal and Steel, with ArcelorMittal Poland, 11.11.230.124, 2013-2016, role: main developer (C++, PHP, AngularJS).
 2. Grant dziekański AGH dla młodych naukowców: Wykorzystanie metody zbioru poziomic (level set method) do modelowania frontu przemian fazowych w stalach DP, financed by Dean of The Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, 2015, 15.11.110.346, role: project leader, developer (C++)
 3. Advanced techniques of manufacturing of aircraft transmission, financed by National Centre for Research and Development with Pratt&Whitney, INNOLOT/I/10/NCBR/2014, 2014 - 2016, role: Ansys modelling, developer: (IronPython/C#)
 4. Dziedzinowe Usługi Nowej Generacji w Infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki – PLGrid NG, POIG.02.03.00-12-138/13, 2014 - 2015, role: developer (C++).
 5. Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PLGrid Plus, POIG.02.03.00-00-096/10, 2011 – 2015, role: developer (C++/MPI/C#/WPF).
 6. Opracowanie metodyki obliczeń wieloskalowych z wykorzystaniem heterogenicznych architektur sprzętowych, financed by National Science Centre, 2011/01/D/ST6/02023, 2011 – 2014, role: developer (C++/OpenCL).
 7. Wieloskalowe modelowanie materiałów z zastosowaniem ich wirtualnej reprezentacji na nowoczesnych architekturach komputerowych, financed by National Science Centre, 2014/13/B/ST8/03812, 2015 – 2017, role: developer (C++)
 8. Application of statistical representation of the microstructure to modeling of phase transformations in DP steels by solution of the diffusion equation, financed by National Science Centre, 2015/17/N/ST8/01024, 2016-2018, role: project leader, developer (C++), numerical modelling