Department
of Applied Computer Science
and Modelling

29 March 2020

Rozstrzygnięcie konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2019 roku

Serdeczne gratulacje dla naszych kolegów Mateusza Sitko i Krzysztofa Bzowskiego za zajęcie wysokich miejsc w konkursie ECCOMAS na najlepszą pracę doktorskią z 2019r. Super Panowie, gratulujemy również Promotorom. Wyniki ustalone na podstawie ocen 6 ekspertów są następujące: I miejsce: Nikhil Madan, New formulation of the discrete element method with deformable particles, Instytut Podstawowych Problemów TechnikiRead more about Rozstrzygnięcie konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2019 roku[…]

28 January 2020

Wspomnienie Profesora Krzysztofa Kubiaka

Z niezmiernym smutkiem żegnamy dzisiaj naszego kolegę Krzyśka Kubiaka, Profesora Politechniki Rzeszowskiej, z którym przez wiele lat mieliśmy okazję spotykać się i współpracować przy realizacji różnych projektów badawczych. Wyrazy współczucia przekazujemy rodzinie Zmarłego, przyjaciołom i wszystkim współpracownikom. Wspomnienie Krzysztofa przedstawia prof. Jan Sieniawski w niniejszym artykule: Wspomnienie Profesora Krzysztofa Kubiaka