• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Szukaj
isim

Publikacje

Lata 2013 - 2011

2013

A. MILENIN, P. KUSTRA, Numerical and experimental analysis of wire drawing for hardly deformable biocompatible magnesium alloys — Numeryczna i doświadczona analiza ciągnienia drutu z trudno odkształcalnych biozgodnych stopów magnezu, Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 1 s. 55–62.

K. PERZYŃSKI, Ł. MADEJ, Numerical analysis of influence of the martensite volume fraction on DP steels behavior during plastic deformation — Analiza numeryczna wpływu ułamka objętości martenzytu na zachowanie stali DP podczas odkształcenia plastycznego, Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 1 s. 211–215.

Krzysztof MUSZKA, Łukasz MADEJ, Janusz MAJTA, The effects of deformation and microstructure inhomogeneities in the Accumulative Angular Drawing (AAD), Materials Science and Engineering A : structural materials: properties, microstructure and processing ; ISSN 0921-5093. — 2013 vol. 574 s. 68–74.

Ł. MADEJ, L. Sieradzki, M. SITKO, K. PERZYŃSKI, K. Radwański, R. Kuziak, Multi scale cellular automata and finite element based model for cold deformation and annealing of a ferritic-pearlitic microstructure, Computational Materials Science ; ISSN 0927-0256. — 2013 vol. 77 s. 172–181.

Łukasz Sieradzki, Łukasz MADEJ, A perceptive comparison of the cellular automata and Monte Carlo techniques in application to static recrystallization modeling in polycrystalline materials, Computational Materials Science ; ISSN 0927-0256. — 2013 vol. 67 s. 156–173.

Maciej PIETRZYK, Łukasz MADEJ, Foreword : multi-scale modeling of microstructure deformation in materials processing, Metallurgical and Materials Transactions A : Physical Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1073-5623. — 2013 vol. 44 no. 2 s. 606

Maciej PIETRZYK, Roman Kuziak, Valeriy Pidvysots'kyy, Jarosław NOWAK, Stanisław WĘGLARCZYK, Krzysztof Drozdowski, Computer-aided design of manufacturing chain based on closed die forging for hardly deformable {Cu-based} alloys, Metallurgical and Materials Transactions A : Physical Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1073-5623. — 2013 vol. 44 iss. 7 s. 3281–3302.

Paweł J. MATUSZYK, Leszek F. Demkowicz, Parametric finite elements, exact sequences and perfectly matched layers, Computational Mechanics ; ISSN 0178-7675. — 2013 vol. 51 no. 1 s. 35–45.

 

2012

A. MILENIN, P. KUSTRA, D. BYRSKA-WÓJCIK, The physical and numerical mesoscale modeling of cold wire drawing process of hardly deformable biocompatible magnesium alloys — Fizyczne i numeryczne modelowanie w mezo skali procesu ciągnienia na zimno trudno odkształcalnych stopów magnezu o podwyższonej biozgodności, Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 4 s. 1117–1126.

Andrzej MILENIN, Magdalena KOPERNIK, Dorota Jurkojć, Maciej Gawlikowski, Tomasz Rusin, Maciej Darłak, Roman Kustosz, Numerical modelling and verification of Polish ventricular assist device, Acta of Bioengineering and Biomechanics ; ISSN 1509-409X. — 2012 vol. 14 no. 3 s. 49–57.

Andrzej MILENIN, Wojciech Walczyk, Maciej PIETRZYK, Numerical modeling of microstructure evolution during forging of crank shafts, Steel Research International; ISSN 1611-3683. — 2012 vol. 83 no. 8 s. 808–816.

Barbara Niżnik, Roman Kuziak, Maciej PIETRZYK, Validation of a model of plastic deformation of niobium microalloyed steels in the two-phase temperature region, Steel Research International. — Tyt. poprz.: Steel Research ; ISSN 1611-3683. — 2012 vol. 83 no. 8 s. 743–757.

D. WOŹNIAK, M. GŁOWACKI, M. HOJNY, T. Pieja, Application of CAE systems in forming of drawpieces with use rubber-pad forming processes — Zastosowanie systemów CAE w projektowaniu procesów tłoczenia z użyciem odkształcalnych narzędzi, Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol.57 iss. 4 s. 1179–1187.

Franciszek Grosman, Łukasz MADEJ, Stanisław Ziółkiewicz, Jarosław NOWAK, Experimental and numerical investigation on development of new incremental forming process, Journal of Materials Processing Technology ; ISSN 0924-0136. — 2012 vol. 212 iss. 11 s. 2200–2209.

I. OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA, A. ADRIAN, H. ADRIAN, B. MRZYGŁÓD, Parametric representation of TTT diagrams of ADI cast iron — Parametryczna reprezentacja wykresów CTP_{i} żeliwa sferoidalnego, Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 2 s. 613–617.

Ł. SZTANGRET, D. SZELIGA, J. KUSIAK, M. PIETRZYK, Application of inverse analysis with metamodelling for identification of metal flow stress, Canadian Metallurgical Quarterly ; ISSN 0008-4433. — 2012 vol. 51 no. 4 s. 440–446.

Łukasz MADEJ, Henryk Paul, Lechosław TRĘBACZ, Wojciech Wajda, Maciej PIETRZYK, Multi billet extrusion technology for manufacturing bi-layered components, CIRP Annals : Manufacturing Technology ; ISSN 0007-8506. — 2012 vol. 61/1 s. 235–238.

M. AMBROZIŃSKI, K. BZOWSKI, L. RAUCH, M. PIETRZYK, Application of statistically similar representative volume element in numerical simulations of crash box stamping, Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2012 vol. 12 no. 2 s. 126–132.

Magdalena KOPERNIK, Andrzej MILENIN, Two-scale finite element model of multilayer blood chamber of POLVAD_EXT, Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2012 vol. 12 no. 2 s. 178–185.

P.\,J. MATUSZYK, L.\,F. Demkowicz, C. Torres-Verdin, Solution of coupled acoustic-elastic wave propagation problems with anelastic attenuation using automatic {\em hp}-adaptivity, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering ; ISSN 0045-7825. — 2012 vols 213–216 s. 299–313.

 

2011

A. MILENIN, D. J. BYRSKA, O. Grydin, The multi-scale physical and numerical modelling of fracture phenomena in the MgCa0.8 alloy, Computers & Structures : ISSN 0045-7949. — 2011 vol. 89 spec. iss. 11–12 s. 1038–1049.

Andrzej MILENIN, Magdalena KOPERNIK, Comparative analysis of ventricular assist devices (POLVAD and POLVAD_EXT) based on multiscale FEM model, Acta of Bioengineering and Biomechanics ; ISSN 1509-409X. — 2011 vol. 13 no. 2 s. 13–23.

Andrzej MILENIN, Magdalena KOPERNIK, Microscale analysis of strain-stress state for TiN nanocoating of POLVAD and POLVAD_EXT, Acta of Bioengineering and Biomechanics ; ISSN 1509-409X. — 2011 vol. 13 no. 4 s. 11–19.

B. Niżnik, M. PIETRZYK, Model of phase transformation for niobium microalloyed steels — Model przemiany fazowej dla stali z mikrododatkiem niobu, Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 3 s. 731–742.

D. Kuc, J. GAWĄD, Modelling of microstructure changes during hot deformation using cellular automata — Modelowanie za pomocą automatów komórkowych zmian mikrostruktury podczas odkształcenia na gorąco, Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 2 s. 523–532.

D. SZELIGA, M. PIETRZYK, R. Kuziak, V. Pidvysotskyy, Rheological model of Cu based alloys accounting for the preheating prior to deformation — Model reologiczny stopu miedzi uwzględniajacy schemat nagrzewania wstępnego przed odkształcaniem, Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2011 vol. 11 no. 2 s. 451–467.

J. ROŃDA, A. SIWEK, Modelling of laser welding process in the phase of keyhole formation — Modelowanie procesu spawania laserowego stali w fazie tworzenia kanału parowego, Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2011 vol. 11 no. 3 s. 739–752.

K. PERZYŃSKI, Ł. Major, Ł. MADEJ, M. PIETRZYK, Analysis of the stress concentration in the nanomultilayer coating based on digital representation of the structure — Numeryczna analiza koncentracji naprężeń w wielowarstwowych nanopowłokach na bazie cyfrowej reprezentacji materiału, Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 2 s. 393–399.

L. MADEJ, K. MUSZKA, K. PERZYŃSKI, J. MAJTA, M. PIETRZYK, Computer aided development of the levelling technology for flat products, CIRP Annals : Manufacturing Technology ; ISSN 0007-8506. — 2011 vol. 60 iss. 1 s. 291–294.

Ł. MADEJ, Ł. RAUCH, K. PERZYŃSKI, P. CYBUŁKA, Digital Material Representation as an efficient tool for strain inhomogeneities analysis at the micro scale level — Analiza niejednorodności odkształcenia w skali mikro z wykorzystaniem Cyfrowej Reprezentacji Materiału, Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2011 vol. 11 no. 3 s. 661–679.

M. KOPERNIK, A. MILENIN, R. Major, J. M. Lackner, Identification of material model {TiN} using numerical simulation of nanoindentation test, Materials Science and Technology ; ISSN 0267-0836. — 2011 vol. 27 no. 3 s. 604–616.

M. PIETRZYK, R. Kuziak, Computer aided interpretation of results of the Jominy test — Wspierana komputerowo interpretacja wyników próby Jominy, Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2011 vol. 11 no. 3 s. 707–722.

M. Warmuzek, K. REGULSKI, A procedure for in situ identification of the intermetallic AITMSi phase precipitates in the microstructure of the aluminum alloys — Ein Verfahren zur In-situ-Bestimmung intermetallischer AITMSi-Phasenausscheidungen im Gefüge von Aluminium-Legierungen, Praktische Metallographie = Practical Metallography ; ISSN 0032-678X. — 2011 [Jg.] 48 [H.] 12 s. 660–683.

Marcin HOJNY, Mirosław GŁOWACKI, Modeling of strain-stress relationship for carbon steel deformed at temperature exceeding hot rolling range, Journal of Engineering Materials and Technology ; ISSN 0094-4289. — 2011 vol. 133 no. 2 s. 021008-1–021008-7.

Paul Van Houtte, Jerzy GAWĄD, Philip Eyckens, Bert Van Bael, Giovanni Samacy, Dirk Roose, A full-field strategy to take texture-induced anisotropy into account during FE simulations of metal forming processes, JOM / The Minerals, Metals & Materials Society ; ISSN 1047-4838. — 2011 vol. 63 no. 11 s. 37–43.

W. Walczyk, A. MILENIN, M. PIETRZYK, Computer aided design of new forging technology for crank shafts, Steel Research International; ISSN 1611-3683. — 2011 vol. 82 no 3 s. 187–194.

Lata 2010 - 2007

2010

Bael E., Eyckens P., Gawąd J., Samaey G., Roose D., Houtte P., Evolution of crystallographic texture and mechanical anisotropy during cup drawing, Proc. 13th Int. Conf. Metal Forming’2010, Toyohashi, Japan, eds. K.Mori, M.Pietrzyk, J.Kusiak, J.Majta, P.Hartley, J. Lin), Steel Research International, vol. 81 no. 9 spec. ed., 1392–1395.

Hojny M., Application of an integrated CAD/CAM/CAE/IBC system in the stamping process of a bathtub 1200 S,  Archives of Metallurgy and Materials, vol. 55 iss. 3, 2010, 713–723.

Macioł P., Pietrzyk M., Numerical Modeling of Thixotropiuc Flow with Internal Variable Convection Method, Proc. 13th Int. Conf. Metal Forming’2010, Toyohashi, Japan, eds. K.Mori, M.Pietrzyk, J.Kusiak, J.Majta, P.Hartley, J. Lin, Steel Research International, vol. 81 no. 9 spec. ed.,1197-1201

Macioł P., Gawad J., Kuziak R., Pietrzyk M., Internal Variable and Cellular Automata-Finite Element Models of Heat Treatment, Int. Journal for Multiscale Computational Engineering, vol. 8, 3, 2010, 267-286

Madej Ł., Influence of Microstructure Features on Strain Distribution during Micro Forming on Basis of Digital Material Representation, Proc. 13th Int. Conf. Metal Forming’2010, Toyohashi, Japan, eds. K.Mori, M.Pietrzyk, J.Kusiak, J.Majta, P.Hartley, J. Lin, Steel Research International, vol. 81 no. 9 spec. ed., 1438-1441

Madej Ł., The tribological properties of high speed steel based composites, 38th School of Materialo Science. Archives of Metallurgy and Materials, vol.55 iss.1, 2010, 61–68

Madej Ł., Szeliga D., Sztangret Ł., Pietrzyk M., Validation of Parameters of Cellular Automata Finite Element Model Dedicated to Starin Localization Phenomena, Proc. 13th Int. Conf. Metal Forming’2010, Toyohashi, Japan, eds. K.Mori, M.Pietrzyk, J.Kusiak, J.Majta, P.Hartley, J. Lin, Steel Research International, vol. 81 no. 9 spec. ed., 1426 –1430

Milenin A., Grosman F., Madej Ł., Pawlicki J., Development and Validation of a Numerical Model of Rolling with Cyclic Horizontal Movement of Rolls, Steel Research Int., vol. 81, no. 3, 2010, 204–209

Milenin A., Kustra P., Mathematical model of warm drawing process of magnesium alloys in heated dies, Proc. 13th Int. Conf. Metal Forming’2010, Toyohashi, Japan, eds. K.Mori, M.Pietrzyk, J.Kusiak, J.Majta, P.Hartley, J. Lin, Steel Research International, vol. 81 no. 9 spec. ed., 1251–1254

Nürnberger F., Grydin O., Schaper M., Bach F. -W., Koczurkiewicz B., Milenin A., Microstructure transformations in tempering steels during continuous cooling from hot forging temperatures, Steel Research Int., vol. 81 no. 3, 2010, 224–233

Olejarczyk I., Adrian A., Adrian H., Mrzygłód B., Algorithm for controling of quench hardening process of constructional steels, Archives of Metallurgy and Materials, vol. 55 iss. 1, 2010, 171–179

Pernach M., Środa M., Pietrzyk M., Finite-element simulation of temperature-dependent three-point bending process of glass, J.Therm Anal Calorim, 101, 2010, 651-656

Pietrzyk M., Madej Ł., Kuziak R., Optimal design of manufacturing chain based on forging for copper alloys, with product properties being the objective function, CIRP Annals – Manufacturing Technology, 59, 2010, 319-322

Rauch Ł., Madej Ł., Application of the automatic image processing in modeling of the deformation mechanisms based on the digital representation of microstructure, International Journal for Multiscale Computational Engineering, vol. 8 iss. 3 spec, 2010, 343–356

Rauch Ł., Madej Ł, Kusiak J., Modelling of microstructure deformation based on digital material representation integrated with watershed image segmentation algorithm, Proc. 13th Int. Conf. Metal Forming’2010, Toyohashi, Japan, eds. K.Mori, M.Pietrzyk, J.Kusiak, J.Majta, P.Hartley, J. Lin, Steel Research International, vol. 81 no. 9 spec. ed., 1446–1449

Rauch Ł., Sztangret L., Kusiak J., Optimization of parameters of feed-back pulse coupled neural network applied to the segmentation of material microstructure images, Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2010, 80–87

Rec T., Milenin A., Numerical modeling of macrosegregation and stress-strain state distribution in slab during continue casting with soft reduction, 5th Int. Conf. Development trends in mechanization of foundry processes, Inwałd, 2010, Archives of Metallurgy and Materials, 2010 vol. 55 iss. 3 s. 915–919

Sołek K., Mitura Z., Karbowniczek M., Dutkiewicz J., Faryna M., Rogal Ł., Microstructure evolution in hot worked steel after heating to semi-solid state, Journal of Microscopy, vol. 237, 3, 2010, 469–474

 

2009

Kopernik M., Nowak J., Numerical modelling of the opening process of the three-coating aortic valve, Archives of Mechanics, vol. 61 no. 3–4, 2009, s. 171–193

Kopernik M., Stanisławczyk A., Classical inverse and metamodel approach in identification of nanomaterials properties, Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol. 9 no. 3, 2009, 77–96

Madej Ł., Hodgson P. D., Pietrzyk M., Development of the Multi-scale Analysis Model to Simulate Strain Localization Occurring during Material Processing, Arch. Comput. Methods Eng., 16, 2009, 287-318

Madej Ł. Rauch Ł., C. Yang, Strain distribution analysis based on the digital material representation, Archives of Metallurgy and Materials, 54, 2009, 557–565

Milenin A., Kopernik M., Multiscale FEM model of artificial heart chamber composed of nanocoatings, Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 11 no. 2, 2009, 13–20

Nowak J., Madej Ł., Pietrzyk M., Grosman F., Ziółkiewicz S., Plewinski A., The incremental forming approach based on the modified classical orbital forging technology, Materials Science and Technology MS&T, 2009, 2258-2267

Pietrzyk M., Kuziak R., Validation of a Model of Plastic Deformation of C-Mn Steels in the Two-Phase Temperature Region, Steel Research International, 80, 2009, 764-775

 

2008

Gawad J., Paszyński M., Matuszyk P.J., Madej W., Cellular automata coupled with hp-adaptive Finite Element Method applied to simulation of austenite-ferrite phase transformation with a moving interface, Con. Proc. Metal Forming 2008, Steel Research International, ISSN 1611-3683, vol. 79, spec. Ed, 2008, 579-586

Kopernik M., Spychalski M, Kurzydlowski K.J., Pietrzyk M, Numerical identification of material model for C-Mn steel using micro - indentation test, Materials Science and Technology, vol. 24, no.3, 2008, 369-375

Kopernik M., Milenin A., The sensitivity analysis of nanoindentation test for specimen composed of TiAlN and TiN using the mathematical model, Metal Forming Conference 2008, Steel Research International, Special Edition, 79/2, 2008, 555-562

Macioł P., Application of internal variable convection method for thixotropy modelling, Conf. Proc. Metal Forming 2008, Steel Research International., spec. ed , ISSN 1611-3683, 79, 2008, 2008, 332-339

Major R., Bruckert F., Lackner J.M., Waldhauser W., Pietrzyk M., Major B., Kinetics of eukaryote cells adhesion under shear flow detachment on the PLD deposited surfaces, Bulletin of the Polish Academy of Science- Technical Sciences, vol. 56, no.3, 2008, 223-228

Matuszyk P.J., Paszyński M., Fully Automatic hp Adaptive Finite Element Method for the Stokes Problem in Two Dimensions, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 197, Iss. 51-52, 2008, s. 4549-4558

Milenin A., Kustra P., The multiscale FEM simulation of wire fracture phenomena during drawing of Mg alloy, Conf. Proc. Metal Forming 2008, Steel Research International., spec. ed , ISSN 1611-3683, 79, 2008, 2008, 717-722

Milenin A., Rec T., A coupled FEM model of macrosegregation and stress-strain state formation in ingot during continuous casting with mechanical soft reduction , Conf. Proc. Metal Forming 2008, Steel Research International., spec. ed , ISSN 1611-3683. - 79, 2008, 603-610

Pernach M., Pietrzyk M., Numerical Solution of the diffusion wquation with moving boundary applied to modelling of the austenite-ferrite phase transformation, Computational Materials Science, vol. 44, 2008, 783-791

Pidvysotskyy V., Kuziak R., Pietrzyk M., Modelling of production chain based on forging of copper-chromium alloy, Proc. of the 12th International Conference Metal Forming, eds. Maciej Pietrzyk, [et al.], Kraków, Steel Research International, vol.2, 2008. s. 826-833

Pietrzyk M., Madej L., Weglarczyk S., Tool for optimal design of manufacturing chain based on metal forming, CIRP Annals - Manufacturing Technology, vol.57/I, 2008, 309-312

Rauch L., Madej L., Deformation of the dual phase material on the basis of digital representation of microstructure, Metal Forming 2008, Steel Research International, ISSN 1611-3683. - 2008 [vol. 79] spec. ed. s. 247-254

Stanisławczyk A., Foryś P., Sztangret Ł, Barabasz B., Kusiak J., Optimization of production chains using the nature-inspired techniques, Conf. Proc. Metal Forming' 2008, Steel Research International., spec. ed , ISSN 1611-3683, 79, 2008, 617-624

Węglarczyk S., Madej L., Hanarz R., Bochniak W., Szyndler R., Korbel A., Validation of the numerical simulation of forging of gear-wheel in the reversible rotating die, Conf. Proc. Metal Forming 2008, Steel Research International., spec. ed , ISSN 1611-3683, 79, 2008, 789-796

 

2007

Danielewski M., Pietrzyk M., Wierzba B., Electro-Mechano-Chemistry; Transport Problem in Four Time Scales, Solid State Phenomena, Part B - Diffusion and Defect Data, Proc. Symposium "Multiscale Kinetic Modelling of Materials", eds. R.Kozubski, G.E.Murch and P. Zięba, vol.129, 2007, 11-18

Gawąd J., Pietrzyk M., Application of Café Multiscale Model to Description of Microstructure Development during Dynamic Recrystallization, Archives of Metallurgy and Materials, vol. 52 iss. 2, 2007, 257-266

Kopernik M., Pietrzyk M., 2D Numerical Simulation of Elasto-Plastic Deformation of Thin Hard Coating Systems in Deep Nanoindentation Test with Sharp Indenter, Archives of Metallurgy and Materials, vol. 52 iss. 2, 2007, 299-310

Macioł P., Gawąd J., Podorska D., Arrangement of flow modification devices in continuous casting tundish based on multicriterion optimization - Dobór układu przegród w kadzi pośredniej ciągłego odlewania stali za pomocą optymalizacji wielokryterialnej, Archives of Metallurgy and Materials, vol. 52 iss. 1, 2007, 105-112

Macioł A., Wrona R., Stawowy A, Macioł P., An attempt at formulation of ontology for technological knowledge comprised in technical Archives of Metallurgy and Materials, vol. 52, 3, 2007, 381-388

Madej Ł., Hodgson P.D., Pietrzyk M., Comparison of the Strain Distribution Obtained from Multi Scale and Conventional Approaches to Modelling Extrusion, Proc. Symposium "Multiscale Kinetic Modelling of Materials", eds. R.Kozubski, G.E.Murch and P. Zięba, Solid State Phenomena, Part B - Diffusion and Defect Data, vol.129, 2007, 25-30

Madej Ł., Hodgson P.D., Pietrzyk M., The validation of a multiscale rheological model of discontinuous phenomena during metal rolling, Computational Materials Science, 41, 2007, 236-241

Madej L., Hodgson P.D., Pietrzyk M., Multi-scale rheological model for discontinuous phenomena in materials under deformation conditions, Computational Materials Science, 38, 2007, 685-691

Pietrzyk M., Madej Ł., Kuziak R., Multi-scale Finite Element Cellular Automata Simulation of Multi-step Cold Forging Operations, Steel Research Int., 78, 10-11, 2007, 771-776

Talar J., Data Mining Methods - Applications in Metallurgy, Archives of Metallurgy and Materials, vol. 52 iss. 2, 2007, 239-250

Wierzba B., Danielewski M., Bachorczyk-Nagy R., Pietrzyk M., The Stress Field in Cu-Fe-Ni Diffusion Couples, Diffusion and Defect Data - Solid State Data. Pt. A, Defect and Diffusion Forum, vol.264, 2007, 47-54

Lata 2006 - 2002

2006

Danielewski M., Wierzba B., Bachorczyk - Nagy R., Pietrzyk M., Three-Dimensional Interdiffusion Under Stress Field in Fe-Ni-Cu Alloys, Journal of Phase Equilibria and Diffusion, vol.27, no.6, 2006, 691-698

Hadasik E., Kuziak R., Kawalla R., Adamczyk M., Pietrzyk M., Rheological model for simulation of hot rolling of new generation steel strips for automotive industry, Steel Research Int., 77, 2006, 927-933

Kowalski B., Sellars C.M., Pietrzyk M., Identification of rheological parameters on the basis of plane strain compression tests on specimens of various initial dimensions, Computational Materials Science, 35, 2006, 92-97

Krzyżanowski M., Beynon J.H., Kuziak R., Pietrzyk M., Development of Technique for Identification of Phase Transformation Model Parameters on the Basis of Measurement of Dilatometric Effect - Direct Problem, ISIJ International, vol.48, no 1, 2006, pp.147-154

Matuszyk P.J., Boryczko K., A parallel preconditioning for the nonlinear stokes problem, 6th Int. Conf. Parallel Processing and Applied Mathematics PPAM 2005, revised selected papers, eds. Roman Wyrzykowski et al. Lecture Notes in Computer Science, vol. 3911, 2006, pp.534-541

Mazurek P., Paprocki K., Mitura Z., Investigation of {Si-Au} vicinal surfaces using scanning tunnelling microscopy and reflection high-energy electron diffraction, Journal of Microscopy, 224 (2006), 125-127

Paszyński M.,. Macioł P., Application of the fully automatic 3D fem hp adaptive code to orthotropic heat transfer in structurally graded material properties, Journal of Materials Processing Technology ((11th Int. Conf. Metal Forming 2006, eds. P. Hartley, J. Lin, M. Jolly, M. Pietrzyk, J. Majta), Elsevier, vol. 177/1-3, 2006, 68-71

Pidvysotskyy V., Matuszyk Paweł J., Bloching H., Analysis of the Influence of the Specimen Shape on the Zone of Homogeneous Stress in Tensile Test, MaterialPrufung, vol.48, 10, 2006, 498-503

Sińczak J., Skubisz P., Pietrzyk M., Łukaszek-Sołek A., Analysis of Microstructure Evolution in The Forging Process of a Windmill Main Shaft, Steel Research Int., 77, 2006, 583-589

Sołek K., Mitura Z., Kuziak R., Kapranos P., The use of ADINA software to simulate thixocasting processes Diffusion and Defect Data - Solid State Data. Pt. B, Solid State Phenomena, vols. 116-117, 2006, 626-629

Szeliga D., Gawad J., Pietrzyk M., Inverse analysis for identification of rheological and friction models in metal forming, Computer methods in applied mechanics and engineering, 195, 2006, 6778-6798

Trębacz L., Szeliga D., Pietrzyk M., Sensitivity analysis of quantitative fracture criterion based on the results of the SICO test, Journal of Materials Processing Technology (11th Int. Conf. Metal Forming 2006, eds. P. Hartley, J. Lin, M. Jolly, M. Pietrzyk, J. Majta) , Elsevier, vol.177/1-3, 2006, 296-299

Wąs J., Gudowski B., Matuszyk Paweł J., New cellular automata model of pedestrian representation, 7th Int.Conf. on Cellular Automata for research and industry, ACRI 2006, eds. Samira El Yacoubi, Bastien Chopard, Stefania Bandini, Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4173, 2006, 724-727

Wąs J., Gudowski B., Matuszyk Paweł J., Social distances model of pedestrian dynamics, 7th Int.Conf. on Cellular Automata for research and industry, ACRI 2006, eds. Samira El Yacoubi, Bastien Chopard, Stefania Bandini, Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4173, 2006, 492-501

 

2005

Gawąd J., Kuziak R., Madej Ł., Szeliga D., Pietrzyk M., Identification of rheological parameters on the basis of various types of compression and tension tests, Steel Research International, 2005 vol. 76 no. 2/3 s. 131 - 137

Gawąd J., Macioł P., Pietrzyk M., Multiscale Modeling of Microstructure and Macroscopic Properties in Thixoforming Process using Cellular Automation Technique, Archives of Metallurgy and Materials, 50, 3, 549-561, 2005

Kusiak J., Żmudzki A., Danielewska-Tułecka A., Optimization of materials processing using a new hybrid technique, Archives of Metallurgy and Materials, 50, 3, 609-620, 2005

Madej L., Talamantes - Silva J., Howard I.C., Pietrzyk M., Modeling of the Initation and propagation of the shear band using the coupled café model, Archives of Metallurgy ad Materials, 50, 3, 2005, 563-573

Sołek K., Stuczyński T., Białobrzeski A., Kuziak R., Mitura Z., Modelling thixocasting with precise accounting of moving front of material, Materials Science and Technology, 2005, vol. 21, 5, 551-558

Szeliga D., Gawąd J., Pietrzyk M., Kuziak R., Inverse Analysis of Tensile Tests, Steel Research International, 2005 vol. 76 no. 11, p. 807-814

 

2004

Pietrzyk M., Pidvysotskyy, Paćko M., Flow stress model accounting for the strain localization during plastic deformation of metals, Annals of the CIRP, vol.53, 1, 2004, 235-238

Rauch Ł., Talar J., Zak T., Kusiak J., Filtering of thermomagnetic data curve using artificial neural network and wavelet analysis, ICAISC - International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing'2004, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer-Verlag, Volume 3070/2004, 1093-1098

 

2003

Nawrat Z., Małota Z., Kopernik M., The biological valve prostheses hemodynamic parameter estimation for different type of valve defects modeling, Proc. IVth Symposium on Medical Physics, Proc. IInd International Symposium on Medical Physics, Ustroń, 2003, 103.

Pidvysotskyy V., Matuszyk P., Pietrzyk M., Matematicheskoe modelirovanie vliyaniya geometrii zahvatov na dlinu ravnomernogo napryazhennogo sostoyaniya pri rastyazhenii, in "Sbornik nauchnyh trudov - Progressivnye tehnologii i oborudovanie kuznechno-shtampovochnogo proizvodstva", eds. N.F. Shpunkina i S.A. Tipalina, MGTU, Moskva, 2003, 144-152

Roucoules C., Pietrzyk M., Hodgson P.D., Analysis of work hardening and recrystallization during the hot working of steel using a statistically based internal variable model, Materials Science & Engineering A339, 2003, 1-9

 

2002

Kusiak J., Kuziak R., Modelling of microstructure and mechanical properties of steel using the artificial neural network, Journal of Materials Processing Technology, 127/1, 2002, 115-121

Kuziak R., Pietrzyk M., Interpretation of SICO Test for Rod Steels, Ironmaking & Steelmaking, 2002,39-44

Majta J., Żurek A.K., Cola M., Hochanadel P., Pietrzyk M., An Integrated Computer Model with Applications for Austenite-to-Ferrite Transformation during Hot Deformation of Nb-Microalloyed Steels, Metallurgical and Materials Transactions A , 11A, 2002, 1509-1520

Mitura Z., Studies on the origin of reflection high energy electron diffraction oscillations observed during molecular beam epitaxy, Optica Applicata, XXXII, 3, 2002, 253-258

Mitura Z., Dudarev S.L., Peng L.-M., Gladyszewski G., Whelan M.J., The small terrace size approximation in the theory of RHEED oscillations, Journal of Crystal Growth, 235, 2002, 79-88

Pietrzyk M., Through-process modelling of microstructure evolution in hot forming of steels, Journal of Materials Processing Technology, 125-126, 2002, 53-62

Sołek K., Kusiak H., Głowacki M., Pietrzyk M., Gierulski B., Dziki R., Zastosowanie symulacji komputerowej do oceny wariantów modernizacji walcowni gorącej blach, Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 69, 2002, 175-187

Szeliga D., Matuszyk P., Kuziak R., Pietrzyk M., Identification of rheological parameters on the basis of various types of plastometric tests, Journal of Materials Processing Technology, 125-126, 2002, 150-154

Talar J., Szeliga D., Pietrzyk M., Application of Genetic Algorithms for Identification of Rheological and Friction Parameters in Copper Deformation Process, Archives of Metallurgy, 47, 2002, 27-41

Lata 2001 - 1997

2001

Głut B., Jurczyk T., Pietrzyk M., Adaptacja siatek w modelowaniu metodą elementów skończonych procesów przepływu ciepła, Informatyka w Technologii Materiałów, 2, 2001, 90-103

Falkus J., Pietrzkiewicz P., Pietrzyk W., Kusiak J., Statyczny model konwertora tlenowego oparty o sztuczną sieć neuronową, Informatyka w Technologii Materiałów, 4, 2001

Kondek T., Pietrzyk M., Kuziak R. Zalecki W., Matematyczne modelowanie procesów umacniania cieplnego profili kształtowych ze stali perlitycznych z uwzględnieniem przemian fazowych zachodzących w silnie zróżnicowanych warunkach wymiany ciepła, Przegląd Mechaniczny, 60, 4, 2001, 5-9

Kuziak R., Zalecki W., Kusiak J., Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do oceny wpływu pierwiastków domieszkowych na własności mechaniczne wyrobów stalowych, Informatyka w Technologii Materiałów, 1, 2001, 44-51

Madej Ł., Pietrzyk M., Analiza możliwości modelowania zachowania się materiałów w czasie plastycznej przeróbki na gorąco, Metall. & Foundry Eng. (wydanie specjalne), 27, 2001, 143-151

Milenin A.A., Pidvysockyy V.T., Pietrzyk M., Svietlichnyj D., Modelirowanie formoizmienienija wnutriennich defektow pri objomnoj deformacji metallow s raznymi reologiczeskimi swojstwami, Metallurgiczeskaja i gornorudnaja promyszlennost, 6, 2001

Mitkowski W., Pietrzyk M., Zagadnienie ruchomej granicy w zastosowaniu do modelowania przemiany austenit ferryt (Moving boundary problemm in modelling of austenite-ferrite phase Transformation), Przegląd Mechaniczny, 60, 2001, 22-25

Pietrzyk M., Identification of Parameters in the History Dependent Constitutive Model for Steels, Ann. CIRP, 50, 2001, 161-164

Sołek K., Wajda W., Pietrzyk M., Mitura Z., Białobrzeski A., Numeryczna symulacja tiksotropowego wypełniania formy stopem AlSi, Rudy Metale Nieżel., 46, 2001, 579-583

Svietlichnyj D., Pietrzyk M., Model razrabotki reżyma obżatij tolstolistowogo stana, prisposoblennaja k rabotie w sistemie realnogo wriemieni, (The Model of Mining of a Condition of Coggings Thick-Sheet Section Mill, Appropriated to Operation in a Real-Time System), Metallurgiczeskaja i Gornorudnaja Promyszlennost, 1, 2001, 40-45

Svietlichnyj D., Primienienie teorii optimalnogo uprawlienija k opredeleniju parametrow processa ohlażdenija s celju poluczenija zadannoj weliciny zerna, System Technologies, Dnepropetrovsk, 3, 14, 2001, 106-119

Svietlichyj D., Pietrzyk M., On-Line Model of Thermal Roll Profile during Hot Rolling, Metall. & Foundry Eng., 27, 2001, 73-95.

Szeliga D., Gawąd J., Pietrzyk M., Algorytmy genetyczne w obliczeniach odwrotnych do interpretacji wyników próby spęczania pierścieni, Rudy Metale Nieżelazne, 46, 2001, 512-517

Szeliga D., Pietrzyk M., Problem of the starting point generation for the inverse analysis of compression tests, Metall. & Foundry Eng., 27, 2001, 167-180

Szeliga D., Grosman F., Pietrzyk M., Zastosowanie analizy odwrotnej do wyznaczania naprężeń uplastyczniających z plastometrycznej próby ściskania, Rudy Metale Nieżelazne, 46, 2001, 551-555

Talar J., Szeliga D., Pietrzyk M., Application of Genetic Algorithms for Identification of Rheological and Friction Parameters in Copper Deformation Process, Archives of Metallurgy, 4, 2002, 27-41

Wilk K., Przewidywanie wyginania się pasma przy asymetrycznym walcowaniu, Rudy i Metale Nieżelazne, 46, 2001, 559-564

 

2000

Dudek K., Głowacki M., Pietrzyk M., Modelling of stress generated in steels by phase transformation, Freiberg Forschungshefte, B306, 2000, 230-238

Kowalski B., Sellars C.M., Pietrzyk M., Development of a Computer Code for the Interpretation of Results of Hot Plane Strain Compression Tests, ISIJ International, 40, 12, 2000, 1230-1236

Kusiak J., Svietlichnyj D., Pietrzyk M., Application of artificial neural networks in on-line control of hot flat rolling processes, Int. J. Engineering Simulation, 1,3, 2000

Madej W., Svietlichnyj D., Nowak J., Pietrzyk M., Mathematical Simulation of the Austenitic Steel Strip Rolling, Metallurgiczeskaja i gornorudnaja promyszlennost, 8-9, 2000, 43-45

Mitura Z., Whelan M.J., Computer simulation of reflection high energy electron diffraction from ultrathin iron layers, Archives of Metallurgy 45, 2000, 371

Nowak J., Svietlichnyj D., Pietrzyk M., Ocena wrażliwości mikrostruktury i własności blach grubych ze stali z dodatkiem niobu na zmiany parametrów technologicznych procesu walcowania na gorąco, Hutnik-Wiad.Hutn., 2000, 430-440

Pietrzyk M., Finite-element simulation of large plastic deformation, J.Mat. Proc.Techn., 4586, 2000, 1-7

 

1999

Dudek K., Głowacki M., Pietrzyk M., Modelling of stresses generated in steels by phase transformation, Rudy i Metale, 44, 1999, 559-565

Głowacki M., Malinowski Z., Komputerowy program automatycznego projektowania procesu walcowania kuźniczego, Hutnik-Wiad.Hutn., 66, 1999, 452-457

Głowacki M., Mróz S., Lesik L., Analiza podstawowych wzorów empirycznych obliczania parametrów energetyczno - siłowych procesu walcowania w wykrojach, Hutnik-Wiad.Hutn., 65, 1999, 523-529

Kusiak J., Wajda W., Application of Artificial Neural Networks to Prediction of Microstructural and Mechanical Properties of Steel after Hot Forming, Metallurgy & Foundry Eng , 25, 1999, 207-218

Kuziak R., Głowacki M., Madej W., Pietrzyk M., Model cieplno - mechaniczno - strukturalny walcowania na gorąco blach taśmowych ze stali 0H18N9, Hutnik-Wiad.Hutn., 66, 1999, 356-363

Madej W., Głowacki M., Pietrzyk M., Wybrane aspekty modelowania procesu walcowania ze wsadu z ciągłego odlewania, Hutnik-Wiad. Hutn., 66, 1999, 104-110

Mitura Z., Iterative Method of Calculating Reflection-High-Energy-Electron-Diffraction Intensities, Physical Review B (Condensed Matter and Materials Physics), 59, 1999, 4642-4645

Mitura Z., Dudarev S.L., Whelan M.J., Interpratation of Reflection High-Energy Electron Diffraction Oscillation Phase, J.Crystal Growth, 198/199, 1999, 905-910

Mitura Z., Rheed from Epitaxially Grown Thin Films, Surface Review and Letters, 6, 1999, 497-516

Pietrzyk M., Modelling of Hot Metal Forming in the Conditions of Variable Strain Rates and Temperatures, Eng. Transactions, 47, 1999, 321-337

Pietrzyk M., Nowak J., Svietlichnyj D., Ocena wrażliwości mikrostruktury i własności blach grubych na zmiany parametrów technologicznych procesu walcowania, Hutnik-Wiad.Hutn., 66, 1999, 264 - 276

 

1998

Dyja H., Korczak P., Markowski J., Pietrzyk M., Nowak J., Model profilu blach grubych, przystosowany do systemu sterowania on-line w walcowni blach grubych, Hutnik-Wiad.Hutn., 1998, 91-99

Kusiak J., Libura W., Pietrzyk M., Solomon N., An Influence of the Die Hollow Radius on the Loads and Strain Field in the Direct Extrusion, Archives Metallurgy, 43, 1998, 3-14

Kuziak R., Malinowski Z., Pietrzyk M., Simulation of Heating of Billets including Microstructure Evolution and Thermal Stresses, Inżynieria Materiałowa, Proc.Conf. AMT'98, Kraków - Krynica, 19, 1998, 685-690

Pietrzyk M., Kialka J., Physical and Numerical Modelling of Extru-sion with Strain Localisation, Int.J.Forming Proc., 1, 1998, 243-262

Pietrzyk M., Hogdson P.D., Internal Variable Model Applied to the Prediction of Grain Size during Thermomechanical Processing of C-Mn Steel, Inżynieria Materiałowa (Proc.Conf.AMT'98, Kraków-Krynica), 19, 1998, 645-650

Pietrzyk M., Svietlichnyj D., Galanty M., Modelowanie procesu walcowania blach aluminiowych, Rudy i Metale Nieżelazne, 43, 1998, 626-633

Sinczak J., Majta J., Głowacki M., Pietrzyk M., Prediction of mechanical properties of heavy forgings, J.Mat.Proc.Techn.(Proc.7thInt.Conf. MetalForming'98, Birmingham), Elsevier, 80-81, 1998, 166-173

Tonderys G., Liszka P., Kusiak J., Artificial Neural Network Model to Predict Plate Bending in Asymmetrical Rolling Process, Metallurgy Foundry Eng., 24, 1998, 19-26

 

1997

Chodorski M., Pietrzyk M., Propozycja zastosowania elementów skończonych do symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 31, 1997, 90-93

Głowacki M., Application of an experimentally updated generalized plane strain FEM model to rolling of bimetals, Metall.Foundry, 23, 1997, 497-507

Kusiak H., Gierulski B., Gajda J., Róg J., Skowronek T., Komputerowa symulacja procesu walcowania blach na gorąco ze wsadu odlewanego konwencjonalnie i w sposób ciągły, Hutnik-Wiad.Hutn., 64, 1997, 423- 430

Majta J., Żurek A., Pietrzyk M., The Effect of Deformation in the Two-Phase Region of C-Mn and Microalloyed Steels on the Mechanical Behaviour of the Resulting Structure, J.Phys.IV France 7, 1997, C3/397-C3/402

Malinowski Z., Pietrzyk M., Naprężenia i odkształcenia cieplne kęsisk nagrzewanych w piecach pokrocznych, Hutnik,64,1997, 494-498

Mischke J., Pietrzyk M., Teoretyczna analiza korelacji między stanem naprężenia w warstwie powierzchniowej odkształcanego metalu i warunkami tarcia, Obróbka Plast. Metali, VIII, 1997, 11-20

Pietrzyk M., Kędzierski Z., Paćko M., Skołyszewski A., Kusiak H., Zielinska-Lipiec A., Modelowanie procesu walcowania blach ze stali z dodatkiem niobu, Hutnik-Wiad.Hutn., 64,1997,162-170

Pietrzyk M., Malinowski Z., Numerical simulation of extrusion processes with strain localization, Rudy i Metale, 42, 1997, 473-478

Pilarczyk J.W., Pietrzyk M., Dyja H., Golis B., FEM analysis of metal flow in hydrodynamic drawing of steel wires, Wire Journal Int. 1997, 76-82

Sińczak J., Głowacki M., Modelowanie procesu wydłużania swobodnego wlewków kuźniczych w kowadłach płaskich, Hutnik-Wiad.Hutn., 64, 1997, 377-381

Sińczak J., Majta J., Głowacki M., Łapkowski W., Modelowanie rozkładu własnoąci mechanicznych w odkuwkach kutych swobodnie, Rudy i Metale, 42, 1997, 484-489