30 April 2021

Wojtek Wajda

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi, Wojtka Wajdy “Fraktala”. Z katedrą był związany od początku studiów. Był jednym z pierwszych absolwentów specjalności “Komputerowe modelowanie procesów metalurgicznych”. Aktywnie działał w Kole Naukowym MetalSoft, będąc jego przewodniczącym. Wojtek jest autorem loga czasopisma Computer Methods in Material Science. Po stażu naukowym w Trondheim w Norwegii, obronił pracę doktorską. Następnie pracował w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, cały czas kontynuując współpracę z nami. Po kilku latach wrócił do rodzinnego Przeworska, gdzie prowadził rodzinną firmę.
Wojtku, na zawsze zostaniesz w naszej pamięci.